دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-10-13

عنوان : ( تاثیروزن غده های بذری موسیر Allium altissimumRege و کود دامی برروی زادآوری و عملکرد پیازخواهری )

نویسندگان: مونا عارفخانی , محمد خیرخواه , علیرضا دادخواه , محمود قربان زاده نقاب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

report iconخلاصه مقاله: موسیرAllium altisimum Regel یکی ازگونه های دارویی و صنعتی مهم جنس Allium درایران میباشد هدف ازاین مطالعه بررسی چگونگی تاثیروزن اولیه غده مادری و کود دامی گاوی برزادآوری و عملکرد پازخواهری موسیر می باشد بدین منظور آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درمزرعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مجتمع آموزش عالی شیروان درسال 92 انجام شد فاکتور اول وزن اولیه غده بذری در4سطح 55-45و45-35و35-25و25-15 وفاکتوردوم کود دامی درسه سطح 0و40و60تن درهکتار وباسه تکرار انجام شد نتایج بدست آ»ده نشان داد که سطوح مختلف کود دامی و وزن اولیه غده بذری بروی درصدتولید پیازخواهری وزن پیازخواهری وعملکرد پیازخواهری درسطح پنج درصد معنی دار بود مقایسه میانگین ها نیز بیانگر این بود که بیشترین عملکرد پیازخواهری مربوط به سطح چهارم وزن اولیه غده بذری 169/5گرم و سطح سوم کود دامی 119گرم می باشد

کلمات کلیدی

, موسیر , عملکرد , کوددامی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049059,
author = {عارفخانی, مونا and خیرخواه, محمد and دادخواه, علیرضا and قربان زاده نقاب, محمود},
title = {تاثیروزن غده های بذری موسیر Allium altissimumRege و کود دامی برروی زادآوری و عملکرد پیازخواهری},
booktitle = {دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {موسیر ، عملکرد ، کوددامی ، زادآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیروزن غده های بذری موسیر Allium altissimumRege و کود دامی برروی زادآوری و عملکرد پیازخواهری
%A عارفخانی, مونا
%A خیرخواه, محمد
%A دادخواه, علیرضا
%A قربان زاده نقاب, محمود
%J دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]