دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23

عنوان : ( مطالعه وزن اولیه غده بذری موسیر (Allium altissimumRege) و کود دامی بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی آن )

نویسندگان: مونا عارفخانی , محمد خیرخواه , محمود قربان زاده نقاب , علیرضا دادخواه ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

report iconخلاصه مقاله: موسیر (Allium altisimum Regel) یکی از گونه های دارویی و صنعتی مهم جنس Allium در ایران می باشد یکی از مشکلات عمده این گیاه در روند اهلی سازی آن نحوه تکثیر و زادآوری آن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی تاثیر وزن اولیه غده مادری و کود دامی (گاوی) بر زادآوری و عملکرد موسیر بود. بدین منظور آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مجتمع آموزش عالی شیروان در سال 1392 انجام شد. فاکتور اول وزن اولیه غده بذری در 4 سطح (55-45، 45-35، 35-25، 25-15) و فاکتور دوم کود دامی در 3 سطح (0، 40 و 60 تن در هکتار) و با سه تکرار انجام شد. نتایج بدست امده نشان داد که درصد تولید پیاز حواهری، قطر پیاز خواهری و مادری و وزن پیاز خواهری و مادری و وزن هراز دانه، تعداد کپسول در بوته، سطح برگ تک بوته، ارتفاع، وزن خشک برگ ها و گیاه و عملکرد خشک و تر پیاز تحت تاثیر تیمارهای مورد آزمایش قرار گرفتند. بیشترین عملکرد پیاز (وزن تر) مربوط به سطح چهارم وزن اولیه غده مادری (55-45 گرم) و سطح سوم کود دامی (60 تن در هکتار) به میزان (1504) گرم در متر مربع و کمترین عملکرد تر غده مربوط به سطح اول وزن غده (25-15 گرم) و شاهد (بدون کود) به میزان (640/3) گرم در متر مربع بود. به طور کلی به نظر می رسد با افزایش وزن اولیه غده کشت شده و افزایش کود دامی و در دسترس قرار گرفتن مواد غذایی بیشتر برای گیاه سبب افزایش زادآوری و عملکرد پیاز موسیر می شود.

کلمات کلیدی

, موسیر, زادآوری, کود دامی, پیاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049063,
author = {عارفخانی, مونا and خیرخواه, محمد and قربان زاده نقاب, محمود and دادخواه, علیرضا},
title = {مطالعه وزن اولیه غده بذری موسیر (Allium altissimumRege) و کود دامی بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی آن},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {موسیر، زادآوری، کود دامی، پیاز مادری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه وزن اولیه غده بذری موسیر (Allium altissimumRege) و کود دامی بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی آن
%A عارفخانی, مونا
%A خیرخواه, محمد
%A قربان زاده نقاب, محمود
%A دادخواه, علیرضا
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2014

[Download]