هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2015-09-09

عنوان : ( بررسی کیفیت آب با استفاده از شاخصهای کیفی منابع آب معدن فیروزه نیشابور(شمالغرب شهرستان نیشابور، خراسان رضوی) )

نویسندگان: الهه صفائیان توپکانلو , سیداحمد مظاهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدن فیروزه نیشابور در 55 کیلومتری شمال غربی شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی قرار دارد. واحد‌های سنگی منطقه شامل سنگ‌های آتشفشانی و نفوذی حدواسط ‌ترشیری است. نمودارهای تعیین کیفیت آب توسط نرم افزارهای Aq.qA و Water Chemistry ترسیم شد. طبق نمودار پایپر تیپ غالب آب‌های منطقه بی‌کربناته و رخساره آن سدیک است که در رده آب‌های سخت قرار می‌گیرد. از نظر آشامیدن، نمونه‌ها در محدوده خوب تا متوسط قرار می‌گیرند. بر اساس پارامترهای سنجش کیفیت آب کشاورزی از جمله نسبت جذب سدیم(SAR)، میزان کربنات و بی‌کربنات سدیم باقیمانده(RSC)، درصد سدیم(% Na) و سختی کل(TH)، نمونه‌ها جهت آبیاری توصیه نمی‌شود.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, معدن فیروزه, پایپر, شاخص کیفی, بی کربناته-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049398,
author = {صفائیان توپکانلو, الهه and مظاهری, سیداحمد and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {بررسی کیفیت آب با استفاده از شاخصهای کیفی منابع آب معدن فیروزه نیشابور(شمالغرب شهرستان نیشابور، خراسان رضوی)},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {کیفیت آب، معدن فیروزه، پایپر، شاخص کیفی، بی کربناته- سدیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت آب با استفاده از شاخصهای کیفی منابع آب معدن فیروزه نیشابور(شمالغرب شهرستان نیشابور، خراسان رضوی)
%A صفائیان توپکانلو, الهه
%A مظاهری, سیداحمد
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2015

[Download]