مجمع اللغه العربیه الاردنی, دوره (1), شماره (88), سال (2015-8) , صفحات (69-96)

عنوان : ( موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى السماوی )

نویسندگان: مرضیه آباد ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى السماوی

کلمات کلیدی

موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049864,
author = {آباد, مرضیه},
title = {موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى السماوی},
journal = {مجمع اللغه العربیه الاردنی},
year = {2015},
volume = {1},
number = {88},
month = {August},
issn = {0258-1094},
pages = {69--96},
numpages = {27},
keywords = {موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى السماوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى السماوی
%A آباد, مرضیه
%J مجمع اللغه العربیه الاردنی
%@ 0258-1094
%D 2015

[Download]