نقش ورزش در سلامت و توسعه پایدار , 2015-02-03

عنوان : ( بررسی وضعیت پروانه های ثبت اختراع در حوزه ورزش )

نویسندگان: فرامرز سهیلی , نزهت مهاجرنسب ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش تعیین فراوانی پروانه های ثبت اختراع در حوزه ورزش و دردهه اخیر ( سالهای 2004تا 2014) در پایگاه بین المللی ثبت اختراعات اروپا است. روش شناسی: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از شیوه های علم سنجی انجام گرفته است. داده های مورد نیاز از اداره پروانه های ثبت اختراع اروپا( http://worldwide.espacenet.com) که دارای سابقه و جامعیت بالاتری در زمینه جمع آوری اطلاعات پروانه های ثبت اختراع سراسر دنیا است، استخراج گردیده است. در اداره مالکیت فکری جهان ، اختراعات دارای رده بندی مختلفی هستند . ورزش و بازی ها در رده A63 در نظر گرفته شده است. طبق جدولی در پایگاه ثبت اختراع اروپا برای هر کشور کد خاصی در نظر گرفته شده است. برای بررسی فراوانی اختراعات حوزه ورزش در کشورهای مختلف در قسمتApplicant وInventor کد هر کشور نوشته شده و در بازه زمانی مورد نظر جستجو انجام شده است. یافته¬ها: نتایج آماری نشان داد در سی سال اخیر ( 1984-2014)، تعداد 247262 اختراع در حوزه ورزش از 90 کشور در پایگاه ثبت اختراعات اروپا به ثبت رسیده است که از این تعداد ،135849 اختراع مربوط به دهه اخیر (2004-2014) است و سهم کشورمان ایران در این پایگاه 5 اختراع بوده است.

کلمات کلیدی

, اختراع, پروانه های ثبت اختراع,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050057,
author = {فرامرز سهیلی and مهاجرنسب, نزهت},
title = {بررسی وضعیت پروانه های ثبت اختراع در حوزه ورزش},
booktitle = {نقش ورزش در سلامت و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اختراع، پروانه های ثبت اختراع، ورزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت پروانه های ثبت اختراع در حوزه ورزش
%A فرامرز سهیلی
%A مهاجرنسب, نزهت
%J نقش ورزش در سلامت و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]