کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک , 2015-09-17

عنوان : ( کاربرد نظریه بازی‌ها در برگزاری مناقصه در شرایط رقابت )

نویسندگان: فاطمه میرسعیدی , حمیدرضا کوشا ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه به دلیل رقابت میان شرکت‌ها، انتخاب پروژه مسأله‌ای بسیار مهم و تخصصی شناختهشدهاست. شرکت‌ها دیگر قادر نخواهند بود بدون در نظر گرفتن رقبا، پروژه‌های مد نظر خود را انتخاب و اجرا نمایند. برای پروژههای مهم، مناقصه برگزار میشود و شرکتی میتواند پروژه را با بهترین قیمت برنده شود که استراتژی رقبا، قوانین مناقصه و بسیاری از موارد دیگر را در نظر گرفتهباشد. نظریه بازی‌ها می‌تواند در چنین شرایطی مفید واقع شود. در این مقاله مدلی ارائه شده‌است که در شرایط مناقصه، رقابت بین دو شرکت برای برنده شدن را تحلیل می‌کند و مد نظر قرار می‌دهد. با ارائه و بررسی مثال عددی شرایطی که احتمال برنده شدن را افزایش می‌دهد، برآورد شده‌است.

کلمات کلیدی

, نظریه بازی‌ها, تعادل, مناقصه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050430,
author = {فاطمه میرسعیدی and کوشا, حمیدرضا},
title = {کاربرد نظریه بازی‌ها در برگزاری مناقصه در شرایط رقابت},
booktitle = {کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نظریه بازی‌ها، تعادل، مناقصه، رقبا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد نظریه بازی‌ها در برگزاری مناقصه در شرایط رقابت
%A فاطمه میرسعیدی
%A کوشا, حمیدرضا
%J کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
%D 2015

[Download]