تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (29), شماره (29), سال (2009-3) , صفحات (2-4)

عنوان : ( مدیریت اطلاعات و استنادهای علمی با کمک نرم افزار endnote )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی نرم افزار endnote به منظور مدیریت استنادهای مقالات کتابها پایان نامه ها و غیره

کلمات کلیدی

, endnote , اندنوت , مدیریت اطلاعات , مدیرییت استناد ها ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050434,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {مدیریت اطلاعات و استنادهای علمی با کمک نرم افزار endnote},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2009},
volume = {29},
number = {29},
month = {March},
issn = {1684-7989},
pages = {2--4},
numpages = {2},
keywords = {endnote - اندنوت - مدیریت اطلاعات - مدیرییت استناد ها - استناددهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت اطلاعات و استنادهای علمی با کمک نرم افزار endnote
%A فرجامی, فرزانه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2009

[Download]