تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (20), شماره (20), سال (2004-11) , صفحات (3-3)

عنوان : ( فرهنگ آغازه ها و اختصارات در شبکه جهانی وب )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی فرهنگهای اختصارات و کوته نوشتهای الکترونیکی رایگان در محیط اینترنت

کلمات کلیدی

, اختصارات , آغازه ها ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050437,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {فرهنگ آغازه ها و اختصارات در شبکه جهانی وب},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2004},
volume = {20},
number = {20},
month = {November},
issn = {1684-7989},
pages = {3--3},
numpages = {0},
keywords = {اختصارات - آغازه ها - acronym},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرهنگ آغازه ها و اختصارات در شبکه جهانی وب
%A فرجامی, فرزانه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2004

[Download]