فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (11), سال (2016-2) , صفحات (233-241)

عنوان : ( تشخیص و دسته‌بندی عیوب یاتاقان‌های شیار عمیق ساچمه‌ای با استفاده از تبدیل موجک و سیستم عصبی- فازی تطبیقی )

نویسندگان: یاسمن واقعی , انوشیروان فرشیدیان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، تشخیص دقیق و سریع عیب، یکی از مسائل اساسی در صنعت است. تاکنون، الگوریتم‌های پیشرفته بسیاری بدین منظور به‌کار گرفته شده‌اند که بیشتر دارای پیچیدگی بسیاری بوده و یا نتایج مطلوبی را درپی نداشتند. پژوهش حاضر، روشی نوین جهت تشخیص عیب یاتاقان‌های موتورهای الکتریکی صنعتی و دسته‌بندی آن‌ها براساس قطر عیب و محل آن ارائه می‌کند. در بخش ابتدایی، سیگنال ارتعاشی مرتبط با عیوب مختلف به‌صورت آزمایشگاهی برای دو یاتاقان ساچمه‌ای شیار عمیق استاندارد متصل به سمت شفت گردنده و سمت محرک در حالت‌های معیوب و سالم استفاده شده و سپس، در بخش دوم، به دلیل وجود نویز بالا در سیستم، از تبدیل موجک ساده تک‌بعدی میر جهت تحلیل سیگنال در حوزه فرکانس و زمان استفاده شده و در نتیجه ضرایب حاصل از تبدیل موجک منحصر به هر سیگنال استخراج گردیده است. در قدم بعدی، این ضرایب به بخش سوم، که یک سیستم عصبی- فازی تطبیقی است، جهت دسته‌بندی نوع عیب، داده شده و تفکیک‌پذیری بر‌اساس میزان عیب موجود در شیار و یا ساچمه انجام گرفته است. در این بخش، قابلیت‌های اصلی سیستم فازی و شبکه عصبی، یعنی مقابله با عدم قطعیت و انعطاف‌پذیری، به‌منظور افزایش میزان دقت و مقابله با نویز در امر عیب‌یابی ترکیب شده است. بخش چهارم این پژوهش نیز به بررسی عملکرد سیستم با تحلیل سیگنال‌های جدید آزمایشگاهی و درنهایت مقایسه این نتایج با کارهای پیشین اختصاص یافته است. نتایج حاصل، حاکی از دقت بالا و قابلیت تفکیک و دسته‌بندی بهتر روش ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, عیب‌یابی, سیگنال ارتعاشی, تبدیل موجک, سیستم عصبی- فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052595,
author = {واقعی, یاسمن and فرشیدیان فر, انوشیروان},
title = {تشخیص و دسته‌بندی عیوب یاتاقان‌های شیار عمیق ساچمه‌ای با استفاده از تبدیل موجک و سیستم عصبی- فازی تطبیقی},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2016},
volume = {15},
number = {11},
month = {February},
issn = {****-0011},
pages = {233--241},
numpages = {8},
keywords = {عیب‌یابی، سیگنال ارتعاشی، تبدیل موجک، سیستم عصبی- فازی تطبیقیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص و دسته‌بندی عیوب یاتاقان‌های شیار عمیق ساچمه‌ای با استفاده از تبدیل موجک و سیستم عصبی- فازی تطبیقی
%A واقعی, یاسمن
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2016

[Download]