ادب عربی, دوره (2), شماره (6), سال (2015-3) , صفحات (109-133)

عنوان : ( نقد و بررسی مضامین خمریات عربی شعرای خراسان در قرن چهارم و پنجم هجری )

نویسندگان: حسن خلف , سیدمحمدباقر حسینی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مضامین شعری که تقریباً در همة دوره‌های تاریخ ادب عربی حضوری چشمگیر داشته، خمریه‌سرایی است. در طی قرن چهارم و پنجم هجری، در سرزمین خراسان بزرگ، شاعران زیادی به زبان عربی شعر می‌سرودند که با مطالعة اشعار آن‌ها به راحتی می‌توان دریافت که خمریه‌سرایی در میان آن‌ها رشد بسیار چشمگیری داشته است. آنان در خمریات خود، بسیاری از جزئیات شراب را از جمله رنگ، بو، طعم، جام شراب، ساقی، و تأثیر شراب در روح و روان باده نوش با ظرافتی خاص بیان کرده‌اند که این امر بیانگر جایگاه خاص خمر (شراب) و خمریه‌سرایی و رواج زیاد آن در میان شاعران این سرزمین است؛ اما این رشد و گسترش به لحاظ کمّیّت بوده، نه کیفیّت؛ زیرا آن‌ها در این نوع از اشعارشان، معانی جدیدی را به خمریات شاعران پیش از خود ( اعشی، اخطل و ابونواس) نیفزوده­اند؛ بلکه همان معانی را در لباسی از صنایع ادبی همچون تشبیه، استعاره، جناس و ردّ العجز‌ علی‌ الصدر عرضه ‌کرده­اند.

کلمات کلیدی

خمریه‌سرایی؛ خراسان؛ شعر عربی؛ قرن چهارم و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053096,
author = {خلف, حسن and حسینی, سیدمحمدباقر},
title = {نقد و بررسی مضامین خمریات عربی شعرای خراسان در قرن چهارم و پنجم هجری},
journal = {ادب عربی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {6},
month = {March},
issn = {2251-9238},
pages = {109--133},
numpages = {24},
keywords = {خمریه‌سرایی؛ خراسان؛ شعر عربی؛ قرن چهارم و پنجم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و بررسی مضامین خمریات عربی شعرای خراسان در قرن چهارم و پنجم هجری
%A خلف, حسن
%A حسینی, سیدمحمدباقر
%J ادب عربی
%@ 2251-9238
%D 2015

[Download]