پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین , 2015-12-17

عنوان : ( مطالعه بر روی خواص پخت و مکانیکی فومهای تهیه شده از امیخته های پلی اتیلن وینیل استات/لاستیک بوتادی ان )

نویسندگان: احمد رحمانی نعیم آبادی , سعید استاد موحد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر نسبت پلی اتیلن وینیل استات (EVA) و پلی استایرن بوتادی ان (SBR) در امیخته های تهیه شده از مواد فوق در سیستم¬ پخت پراکسیدی، دی کومیل پراکساید (DCP) و گوگرد ی بر روی خواص مکانیکی و فیزیکی امیخته ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که خواص مکانیکی و فیزیکی فوم های تولیدی نسبت به فومهای تولید شده با EVA بهبود یافتند. همچنین تا نسبت 70:30 EVA/SBR، امیخته ها قابلیت تبدیل به فوم را داشتند. فومهای تولید شده با با سیستم پخت DCP نسبت به فوم تولید شده با سیستم پخت DCP و گوگرد، خواص مکانیکی بهتری را نشان داد ند.

کلمات کلیدی

, فوم, پلی اتیلن ونیل استات/ لاستیک استایرن بوتادی ان رابر, دی کومیل پراکساید, خواص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1053165,
author = {رحمانی نعیم آبادی, احمد and استاد موحد, سعید},
title = {مطالعه بر روی خواص پخت و مکانیکی فومهای تهیه شده از امیخته های پلی اتیلن وینیل استات/لاستیک بوتادی ان},
booktitle = {پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فوم، پلی اتیلن ونیل استات/ لاستیک استایرن بوتادی ان رابر، دی کومیل پراکساید، خواص مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه بر روی خواص پخت و مکانیکی فومهای تهیه شده از امیخته های پلی اتیلن وینیل استات/لاستیک بوتادی ان
%A رحمانی نعیم آبادی, احمد
%A استاد موحد, سعید
%J پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی ذر مناوریهای نوین
%D 2015

[Download]