ارتباط علمی, دوره (6), شماره (1), سال (2006-10) , صفحات (1-6)

عنوان : ( معیارهای ارزیابی بانکهای اطلاعاتی )

نویسندگان: زهره عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش روزافزون تکنولوژی بانک اطلاعاتی و نیز افزایش روزافزون تعداد بانکهای اطلاعاتی سبب شده است که سایر سیستم های ذخیره و بازیابی اطلاعات به روشهای غیربانکی متروک شود. همه روزه محصولات جدید نرم افزاری تحت نام سیستم مدیریت بانک اطلاعات و یا پایگاه اطلاعاتی عرضه می شود. بنابراین لازم است قبل از تهیه، این محصولات مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مقاله دو سیاهه وارسی برای ارزیابی سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی و نیز پایگاههای اطلاعاتی پیوسته ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, بانکهای اطلاعاتی , معیارهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1053943,
author = {عباسی, زهره},
title = {معیارهای ارزیابی بانکهای اطلاعاتی},
journal = {ارتباط علمی},
year = {2006},
volume = {6},
number = {1},
month = {October},
issn = {2008-1839},
pages = {1--6},
numpages = {5},
keywords = {بانکهای اطلاعاتی ; معیارهای ارزیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معیارهای ارزیابی بانکهای اطلاعاتی
%A عباسی, زهره
%J ارتباط علمی
%@ 2008-1839
%D 2006

[Download]