اولین همایش ملی آینده پژوهی , 2012-12-19

عنوان : ( آینده شهری و شهرهای آینده )

نویسندگان: براتعلی خاکپور , جواد ارفعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش تغییرات در سالهای اخر هزاره دوم و ظهور مسایل جدید دیگر اتکا به روش های برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی با توجه به ظهور رویدادهی مختلف، جوابگوی نیازهای شهرها نیست. عدم توانایی در پیش بینی دقیق مسائل ایجاد شده در شهرها متخصصین امور شهری را وادار کرده که از مفاهیم و مبانی آینده پژوهی در برنامه ریزی برای شهرها استفاده کنند. امروزه الگوی توسعه شهری به سمت ارتقا کیفی پیش رفته و سعی دارد خود را با توسعه پایدار شهری هماهنگ کند. رشد افقی شهرها بعد ازجنگ جهانی دوم تا دهه های اخیر سبب مشکلات زیست محیطی وترافیکی زیادی در شهرها شده که این امر باعث بوجود امدن ایده های در مورد شکل و فرم شهرهای اینده شد که می توان به شهر مجازی، اکولوژِیک، رشد هوشمند شهری و کاربری ترکیبی اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, آینده پژوهی, شهر مجازی, شهر اکولوژیک, کاربری ترکیبی, رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054037,
author = {خاکپور, براتعلی and ارفعی, جواد},
title = {آینده شهری و شهرهای آینده},
booktitle = {اولین همایش ملی آینده پژوهی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آینده پژوهی، شهر مجازی، شهر اکولوژیک، کاربری ترکیبی، رشد هوشمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آینده شهری و شهرهای آینده
%A خاکپور, براتعلی
%A ارفعی, جواد
%J اولین همایش ملی آینده پژوهی
%D 2012

[Download]