سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2015-05-06

عنوان : ( بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی )

نویسندگان: فائزه یزدانی مقدم , فروزان قاسمیان , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , مهدی قنبری فردی , مهوش سیفعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران دارای شرایط آب و هوایی و جغرافیایی متنوع است که منجر به تنوع زیستی فراوان این منطقه میشود . بررسی وضعیت ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی از مارس. تا اکتبر سال 1392انجام شد. در مجموع 300 نمونه ماهی متعلق به 28 منطقه از 10 شهرستان این استان جمع آوری وشناسایی گردید. نمونه برداری از ماهیان استان خراسان رضوی با استفاده از تورهای دستی و پرتابی و همچنین دستگاه الکتروشوکرصورت پذیرفت.در مجموع 2 خانواده کپور ماهیان ولوچ ماهیان ، 8 جنس و 9 گونه از مناطق مورد مطالعه شناسایی گردید. خانواده کپورماهیان با 7 گونه بیشترین تنوع را در میان خانواده های مطالعه شده نشان داد

کلمات کلیدی

, خراسان رضوی, فون ماهی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054536,
author = {یزدانی مقدم, فائزه and فروزان قاسمیان and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and مهدی قنبری فردی and مهوش سیفعلی},
title = {بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خراسان رضوی- فون ماهی- ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فون ماهیان شمال وشرق استان خراسان رضوی
%A یزدانی مقدم, فائزه
%A فروزان قاسمیان
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A مهدی قنبری فردی
%A مهوش سیفعلی
%J سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
%D 2015

[Download]