سمپوزیوم یکروزه تکامل و اختلالات آن در کودکان , 2016-02-18

عنوان : ( بررسی اختلالات حرکتی و تأثیر آن بر تکامل سایر ابعاد وجودی کودکان )

نویسندگان: مهدی سهرابی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یادگیری بدون حرکت میسر نخواهد شد. حدود 20 % جوامع غربی از نظر تحصیلی به ظرفیت خودشان نمیرسند. دلیل این امر را باید در عوامل مختلفی جستجو کرد. ولی باید پذیرفت که تمام این مشکلات قابل حل هستند. افرادی که دارای اختلالات یادگیری هستند نیازها و قابلیت های متفاوتی دارند. گودارد بلیث 1 ) 2009 ( به مهارت هایی که برای یادگیری حائز اهمیت هستند اشاره نموده است. ایشان این مهارت ها را به ) ABC Learning ( تعریف مینماید. حرف A اشاره به Attention یا توجه دارد، حرف B عبارت از Balance یا تعادل است و حرف C بهCoordination یا هماهنگی اشاره دارد. ایشان رابطۀ بین این سه مؤلفه را در آمادگی برای یادگیری ضروری میداند. اگر کودک کنترل خوبی روی بدنش نداشته باشد، آمادگی خوبی برای یادگیری نخواهد داشت. تعادل اساسیترین مؤلف های است که زیرساز توانایی توجه کودک میباشد و برای هماهنگی کارآمد حرکت نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. مهارت های چشم و دست برای یادگیری در کلاس ضروری است. مکانیزم تعادل با فراهم آوردن اطلاعات دقیق در مورد وضعیت کودک در فضا از سیستم بینایی حمایت میکند و کودکی که از بینایی خود به عنوان یک سیستم جبرانی استفاده مینماید مشکلات زیادی برای توجه کامل به تکالیف بینایی پیدا خواهد کرد. کودکی که دارای ثبات قامتی ضعیفی هست برای حفظ وضعیت مطلوب در کلاس درس دچار مشکل خواهد شد.

کلمات کلیدی

, تکامل حرکتی, توجه, تعادل, هماهنگی و بهره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055196,
author = {سهرابی, مهدی},
title = {بررسی اختلالات حرکتی و تأثیر آن بر تکامل سایر ابعاد وجودی کودکان},
booktitle = {سمپوزیوم یکروزه تکامل و اختلالات آن در کودکان},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تکامل حرکتی، توجه، تعادل، هماهنگی و بهره حرکتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اختلالات حرکتی و تأثیر آن بر تکامل سایر ابعاد وجودی کودکان
%A سهرابی, مهدی
%J سمپوزیوم یکروزه تکامل و اختلالات آن در کودکان
%D 2016

[Download]