تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (40), شماره (40), سال (2015-4) , صفحات (9-13)

عنوان : ( سامانه چت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی: گزارش کوتاه از فعالیت سه ماهه )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مجموعه به گزارش سه ماهه از سامانه چت موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته است.

کلمات کلیدی

, گزارش کوتاه, دانشگاه فردوسی, کتابخانه مرکزی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055865,
author = {صدیقی, محمود},
title = {سامانه چت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی: گزارش کوتاه از فعالیت سه ماهه},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2015},
volume = {40},
number = {40},
month = {April},
issn = {1684-7989},
pages = {9--13},
numpages = {4},
keywords = {گزارش کوتاه، دانشگاه فردوسی، کتابخانه مرکزی، چت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سامانه چت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی: گزارش کوتاه از فعالیت سه ماهه
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2015

[Download]