تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (42), شماره (42), سال (2016-1) , صفحات (8-11)

عنوان : ( انوع ابرداده و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات )

نویسندگان: مریم رفیع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همان طور که می‌دانید، ابرداده، داده‌هایی درباره داده‌هاست که ویژگی‌ها و محتوای موضوعی مدرک را توصیف می‌کند طرح ابرداده‌ای نیز مجموعه ساخت یافته‌ای از عناصر است که منابع اطلاعاتی را به منظور شناسایی، کشف و استفاده از اطلاعات توصیف می‌کند (لی- اسملتزر، ٢٠٠٠). برای توصیف منابع جغرافیایی مانند نقشه‌ها، منابع موزه‌ها، منابع کتابخانه‌ای و سایر حوزه‌ها، داده‌های توصیفی خاصی مورد نیاز هستند که این داده‌ها به صورت طرح‌های ابرداده‌ای استاندارد و ساخت یافته‌ای، برای توصیف و تسهیل بازیابی منابع، توسعه یافته‌اند. در این بخش به معرفی برخی از طرح‌های ابرداده‌ای پرداخته می‌شود.

کلمات کلیدی

, ابرداده, مارک انواع ابرداده, کد گذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055882,
author = {رفیع, مریم},
title = {انوع ابرداده و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2016},
volume = {42},
number = {42},
month = {January},
issn = {1684-7989},
pages = {8--11},
numpages = {3},
keywords = {ابرداده، مارک انواع ابرداده، کد گذاری متن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انوع ابرداده و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات
%A رفیع, مریم
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2016

[Download]