تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (42), شماره (42), سال (2015-10) , صفحات (1-2)

عنوان : ( برای مهربانوی کتابداری ایران )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این شماره به یادبود بانوی کتابداری ایران منتشر شد؛ که این نوشته نیز: "برای بانوی کتابداری ایران" به همین مناسبت بود.

کلمات کلیدی

, پوری سلطانی, یادبود بزرگان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055912,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {برای مهربانوی کتابداری ایران},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2015},
volume = {42},
number = {42},
month = {October},
issn = {1684-7989},
pages = {1--2},
numpages = {1},
keywords = {پوری سلطانی، یادبود بزرگان، پیشکسوتان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برای مهربانوی کتابداری ایران
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2015

[Download]