هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت , 2016-05-18

عنوان : ( مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بررسی اثرمولینز در قطعه لاستیکی تحت بارگذاری چرخه‌ای )

نویسندگان: سعید جمعه پور هدایت آبادی , علی دشتی , رضا عارفی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قطعات لاستیکی که به طور مکرر تحت فشار و کشش قرار می‌گیرند، تغییر شکل و آسیب‌دیدگی ناشی از این بارگذاری دینامیکی سبب ازکارافتادگی آن‌ها می‌گردد. در این پژوهش، قطعه لاستیکی پرکاربرد اسلیو مورد استفاده در رگلاتورهای جریان محوری به کمک نرم افزار آباکوس مدل¬سازی و شبیه‌سازی شد. آزمون تنش- کرنش مطابق با آزمونه استاندارد انجام گرفت و نتایج آن با سه مدل رایج در پیش‌بینی رفتار لاستیک‌ها مقایسه گردید و مدل "یه او" به دلیل انطباق بهتر با داده های واقعی انتخاب گردید. توزیع فشار وارده بر جداره لاستیک که ناشی از عبور سیال گازی از درون آن می‌باشد، توسط نرم‌افزار فلوئنت مدل‌سازی شد و نتایج حاصله در 25 لایه مجزا به نرم‌افزار آباکوس منتقل گردید. میزان آسیب و تغییر شکل قطعه، طی بارگذاری چرخه ای مطابق مدل مولینز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد با افزایش سرعت گاز، میزان آسیب قطعه افزایش می یابد. حداکثر میزان آسیب قطعه در سرعت 140 متر بر ثانیه و فشار 14 مگاپاسکال رخ داد. به علاوه، محل اصلی آسیب در منطقه گلوگاهی قطعه لاستیکی می باشد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی و شبیه سازی, لاستیک, ابر کشسان, اثر مولینز, آسیب‌دیدگی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056538,
author = {جمعه پور هدایت آبادی, سعید and دشتی, علی and عارفی نیا, رضا},
title = {مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بررسی اثرمولینز در قطعه لاستیکی تحت بارگذاری چرخه‌ای},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت},
year = {2016},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مدلسازی و شبیه سازی، لاستیک، ابر کشسان، اثر مولینز، آسیب‌دیدگی، آباکوس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بررسی اثرمولینز در قطعه لاستیکی تحت بارگذاری چرخه‌ای
%A جمعه پور هدایت آبادی, سعید
%A دشتی, علی
%A عارفی نیا, رضا
%J هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
%D 2016

[Download]