مطالعات قرآنی, دوره (1), شماره (20), سال (2015-1) , صفحات (129-149)

عنوان : ( معناشناسی واژه جهل در قرآن کریم )

نویسندگان: علی رفیعی , حسن عبدالهی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این نوشتار ضمن ریشه‌شناسی واژه "جهل"، مشتقّات آن در قرآن بررسی شده و سیر تطوّر، وجوه معنایی و چگونگی استعمال آن‌ها در مقابل حلم، عقل، اسلام و نیز حوزه معنایی آن‌ها و ارتباط‌شان با واژگان مترادف، متقابل و مجاور با معنای اصلی، بر محور جانشینی یا هم‌نشینی، تبیین و تشریح گردیده است. بدین‌منظور، مطالب در دو قسمت «معناشناسی تاریخی» و «معناشناسی توصیفی»، با استفاده از روش «توصیفی- تحلیلی» بیان شده است. در قرآن کریم مشتقّات فعلی آن، به تعداد 24 بار و در هر دو معنا استفاده شده است؛ اما بیش‌تر مربوط به معنای اول می‌باشد. کلیدواژگان

کلمات کلیدی

قرآن کریم؛ جهل؛ معناشناسی تاریخی؛ معناشناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056807,
author = {رفیعی, علی and عبدالهی, حسن},
title = {معناشناسی واژه جهل در قرآن کریم},
journal = {مطالعات قرآنی},
year = {2015},
volume = {1},
number = {20},
month = {January},
issn = {****-0176},
pages = {129--149},
numpages = {20},
keywords = {قرآن کریم؛ جهل؛ معناشناسی تاریخی؛ معناشناسی توصیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معناشناسی واژه جهل در قرآن کریم
%A رفیعی, علی
%A عبدالهی, حسن
%J مطالعات قرآنی
%@ ****-0176
%D 2015

[Download]