چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25

عنوان : ( حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری شده یک معیار نامناسب برای محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها- معرفی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در موجودی کالا )

نویسندگان: مهدی صالحی , نوید پایدارمنش , متینا خزمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع و هدف: تاکنون معیارهای زیادی برای حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری بیان شده است. ما در این پژوهش به اعلام یک نقطه ضعف در رابطه بین محدودیت تامین مالی و حساسیت جریانهای نقد سرمایه‌گذاری می‌پردازیم. سپس به بررسی دو معیار تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری موجودی کالا بر حساسیت جریانهای نقدی سرمایه‌گذاری می‌پردازیم. روش پژوهش: تحقیق در بازه زمانی سالهای 1388 تا 1393 برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بمنظور تجزیه و تحلیل داده‌ها در سه مدل مجزا از نرم‌افزار R کمک گرفته شده است. یافته‌های پژوهش: با تجزیه و تحلیل داده‌ها با اثرات ثابت داده‌های پانلی هر سه فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت اما این پذیرش فرضیات از لحاظ قوت ارتباط بین محدودیت تامین مالی و حساسیت جریان نقد سرمایه‌گذاری شده دچار ضعف بود. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه بسیار ضعیف برای تاثیر محدودیت تامین مالی بر حساسیت جریانهای نقد سرمایه‌گذاری شده و وجود رابطه قوی و معنی‌دار بین تحقیق و توسعه و سرمایه ‌گذاری در موجودی کالا با حساسیت جریانهای نقد سرمایه‌گذاری شده می‌باشد.

کلمات کلیدی

, حساسیت جریانهای نقد سرمایه‌گذاری شده, محدودیتهای تامین مالی, هزینه‌های تحقیق و توسعه, وجه نقد نگه‌داری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057080,
author = {صالحی, مهدی and پایدارمنش, نوید and متینا خزمی},
title = {حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری شده یک معیار نامناسب برای محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها- معرفی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در موجودی کالا},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی حسابداری},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {حساسیت جریانهای نقد سرمایه‌گذاری شده، محدودیتهای تامین مالی، هزینه‌های تحقیق و توسعه، وجه نقد نگه‌داری شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حساسیت جریان‌های نقد سرمایه‌گذاری شده یک معیار نامناسب برای محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها- معرفی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در موجودی کالا
%A صالحی, مهدی
%A پایدارمنش, نوید
%A متینا خزمی
%J چهاردهمین همایش ملی حسابداری
%D 2016

[Download]