چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران , 2017-03-02

عنوان : ( پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی )

نویسندگان: مجید علومی بایگی , مسعود رضوانیان , جعفر عبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نبع اولیه تامینکننده انرژی ورودی مزارع بادی دارای عدم قطعیت است و دسترسپذیری آن در ماههای مختلف و در طول شب و روز متفاوت میباشد. بررسی میزان دسترسپذیری منبع اولیه انرژی و همبستگی آن با بار ، برای توجیه سرمایهگذاری در یک ایستگاه نقش به سزایی دارد. از این رو انجام مطالعات پتانسیلسنجی در ایستگاههای بادی، بسیار مهم است. معمولا در انجام مطالعات پتانسیلسنجی، تنها به بررسیهای سالانه اکتفا میشود. در این مقاله ضمن آنکه توزیع سالانه سرعت باد در ایستگاههای بادی استان خراسان مورد بررسی قرار گرفتهاند، توزیع فصلی و روزانه سرعت باد نیز در این ایستگاهها مورد مطالعه و ارزیابی واقع شدهاند. در این مطالعه توزیع فرکانسی سرعت باد، گلباد، تخمین انرژی تولیدی سالانه، و همبستگی سرعت باد و بار شبکه برای هریک از ایستگاههای بادی استان خراسان مورد توجه قرار گرفته- است.

کلمات کلیدی

, پتانسیلسنجی ایستگاههای بادی, همبستگی سرعت باد و بار شبکه, تخمین انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058242,
author = {علومی بایگی, مجید and رضوانیان, مسعود and عبادی, جعفر},
title = {پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پتانسیلسنجی ایستگاههای بادی، همبستگی سرعت باد و بار شبکه، تخمین انرژی باد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی
%A علومی بایگی, مجید
%A رضوانیان, مسعود
%A عبادی, جعفر
%J چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران
%D 2017

[Download]