هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2016-09-17

عنوان : ( زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی مس حاتم آباد، شمال شرق قائن، استان خراسان¬جنوبی )

نویسندگان: توران رمضانی اب بخش , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی حاتم¬آباد درشمال¬شرقی قائن در استان خراسان¬جنوبی قرار دارد. منطقه از لحاظ تقسیمات ساختاری در شمال¬شرق بلوک¬¬لوت واقع شده ¬است. زمین¬شناسی منطقه شامل واحد¬های آتشفشانی با ترکیب بازالت- آندزیت ، توالی¬های رسوبی سنگ¬آهک و مادستون و همچنین کنگلومرا است که همه واحد¬ها دارای سن پالئوسن¬- ائوسن، می¬باشد. دایک¬های دیوریتی با ترکیب هورنبلند¬پیروکسن¬دیوریت و هورنبلند¬پیروکسن¬دیوریت-پورفیری در این واحد¬ها نفوذ کرده¬اند. این واحد¬ها، تحت تاثیر آلتراسیون¬های سیلیسی، کربناتی، پروپلتیک و سرسیتیک قرار گرفته¬اند. کانی¬سازی در یک رگه با رخنمون 200 متری در امتداد گسلی با روند NW- SE و شیب 70درجه به سمت جنوب غرب، صورت گرفته¬است. کانی¬ اولیه پیریت و کانی¬های ثانویه مالاکیت± کالکوزیت± کوولیت± آزوریت± هماتیت± گوتیت، می¬باشد. نتایج اکتشافات ژئوشیمیایی بیانگر ناهنجاری¬های بالایی ازمس (تا 41966گرم در تن) است. شواهد کانی¬سازی، کنترل ساختاری، نوع و گسترش آلتراسیون¬ها و ناهنجاری¬های ژئوشیمیایی بیان¬کننده کانی¬سازی نوع اپی¬ترمال مس می¬باشد.

کلمات کلیدی

, اپی¬ترمال, ژئوشیمی, کانی¬سازی, زمین¬شناسی, حاتم¬آباد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058304,
author = {رمضانی اب بخش, توران and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی مس حاتم آباد، شمال شرق قائن، استان خراسان¬جنوبی},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2016},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {اپی¬ترمال، ژئوشیمی، کانی¬سازی، زمین¬شناسی، حاتم¬آباد، بلوک¬لوت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی ناحیه اکتشافی مس حاتم آباد، شمال شرق قائن، استان خراسان¬جنوبی
%A رمضانی اب بخش, توران
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2016

[Download]