ارتباط علمی, دوره (37), شماره (1), سال (2016-3) , صفحات (1-17)

عنوان : ( مروری بر مفاهیم، روش‌ها و نرم‌افزارهای نمایه‌سازی خودکار (ماشینی) )

نویسندگان: هادی هراتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ، به‌خصوص در قالب دیجیتالی، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎی آسان‌سازی جست‌وجوی و بازیابی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. دراین‌بین، نمایه‌سازی منابع ﻳﻜﻲ ﺍﺯ راه‌های سریع ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﻴﻦ انواع روش‌های نمایه‌سازی دستی، خودکار (ماشینی) و ترکیبی ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺩﺍﺭﺍی ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻗﻮﺕ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، نمایه‌سازی خودکار یا ماشینی ﻳﻜﻲ ﺍﺯ روش‌هایی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ جست‌وجو ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪۀ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ به‌خصوص ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. این مقاله با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای و مرور متون انجام‌شده است و ضمن اشاره‌ای کوتاه به نمایه‌سازی دستی، به بررسی اجمالی نمایه‌سازی ماشینی شامل انواع نمایه‌سازی ماشینی، مزایا و معایب و نقد آن به زبانی ساده می‌پردازد ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ چند نرم‌افزار نمایه‌سازی معرفی می گردد.

کلمات کلیدی

, نمایه سازی, نمایهﺳﺎﺯی ماشینی, نمایهﺳﺎﺯی خودکار, نرم‌افزارهای نمایه‌سازی, ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058782,
author = {هراتی, هادی},
title = {مروری بر مفاهیم، روش‌ها و نرم‌افزارهای نمایه‌سازی خودکار (ماشینی)},
journal = {ارتباط علمی},
year = {2016},
volume = {37},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-1839},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {نمایه سازی، نمایهﺳﺎﺯی ماشینی، نمایهﺳﺎﺯی خودکار، نرم‌افزارهای نمایه‌سازی، ﺑﺎﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر مفاهیم، روش‌ها و نرم‌افزارهای نمایه‌سازی خودکار (ماشینی)
%A هراتی, هادی
%J ارتباط علمی
%@ 2008-1839
%D 2016

[Download]