دنیای نانو, دوره (12), شماره (43), سال (2016-9) , صفحات (37-42)

عنوان : ( بررسی فرآیند جذب اسیدهای چرب به عنوان پوشش بیولوژیک بر روی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن )

نویسندگان: فاطمه حاتمی نیا , نفیسه فرهادیان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از نانوساختارهای پرکاربرد در زمینه¬های بیولوژیکی و دارویی، نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن است. این نانوذرات کاربرد گسترده¬ای در علوم پزشکی دارند. با توجه به مزایای بالای این نانوذرات، آنها دارای معایبی نیز هستند. به عنوان مثال نانو ذرات اکسید آهن بدون پوشش در محیط آبی ایجاد یون ﻣﻰکنند که برای بدن مضر ﻣﻰباشد و در دوز مصرفی بالا سمیت آن بیشتر خواهد بود. همچنین به علت دارا بودن خاصیت مغناطیسی، این نانوذرات در محیطهای آبی به یکدیگر چسبیده و رسوب ایجاد ﻣﻰکنند. لذا بهبود ساختار سطح این نانوذرات برای غلبه بر مشکلات فوق ضروری به نظر می¬رسد. در پژوهش حاضر، به مکانیسم¬های متفاوت برای پوشش¬دهی سطح نانوذرات با استفاده از اسیدهای چرب موجود در روغنهای گیاهی پرداخته شده است که علاوه بر بهبود معایب نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن، خود دارای خاصیت دارویی و درمانی نیز هستند و می¬توانند به عنوان یک مکمل غذایی-دارویی جدید بکار برده شوند.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات اکسید آهن, اسیدهای چرب, جذب شیمیایی, جذب فیزیکی وان در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058981,
author = {حاتمی نیا, فاطمه and فرهادیان, نفیسه},
title = {بررسی فرآیند جذب اسیدهای چرب به عنوان پوشش بیولوژیک بر روی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن},
journal = {دنیای نانو},
year = {2016},
volume = {12},
number = {43},
month = {September},
issn = {1616-5900},
pages = {37--42},
numpages = {5},
keywords = {نانو ذرات اکسید آهن، اسیدهای چرب، جذب شیمیایی، جذب فیزیکی وان در والس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فرآیند جذب اسیدهای چرب به عنوان پوشش بیولوژیک بر روی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن
%A حاتمی نیا, فاطمه
%A فرهادیان, نفیسه
%J دنیای نانو
%@ 1616-5900
%D 2016

[Download]