تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (94), شماره (40), سال (2015-9) , صفحات (16-16)

عنوان : ( بازآموزی کتابداران راهی برای تحقق برنامه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به ضرورت آموزش های مداوم برای کتابداران اشاره شده است و تلاش شده تا نشان داده شود که با توجه به ماهیت کار کتابداران و ویژگی های محیط کار و نوع خدمات آموزش مداوم جزء لاینفک و از ضروریات این شغل می باشد.

کلمات کلیدی

, آموزش کتابداران, آموزش کتابداران, بازآموزی, آموزش ضمن خدمت, آموزش غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059962,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {بازآموزی کتابداران راهی برای تحقق برنامه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2015},
volume = {94},
number = {40},
month = {September},
issn = {1684-7989},
pages = {16--16},
numpages = {0},
keywords = {آموزش کتابداران، آموزش کتابداران، بازآموزی، آموزش ضمن خدمت، آموزش غیر رسمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازآموزی کتابداران راهی برای تحقق برنامه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2015

[Download]