تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (1387), شماره (29), سال (2009-3) , صفحات (13-13)

عنوان : ( جستجو در فهرست مشترک نشریات لاتین )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جستجو در پایگاههای پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران برای کاربران آن در دانشگاه فردوسی دارای اهمیت ویژه ای است و کاربران دانشگاه برای استفاده از طرح امین و جستجو در کلیه پایگاههای این مرکز پژوهشی نیاز به اطلاعاتی دارند که در این مقاله به آن پرداخته شده اشت.

کلمات کلیدی

, نشریات ادواری لاتین, جستجو , جستجو در نشریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059987,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {جستجو در فهرست مشترک نشریات لاتین},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2009},
volume = {1387},
number = {29},
month = {March},
issn = {1684-7989},
pages = {13--13},
numpages = {0},
keywords = {نشریات ادواری لاتین، جستجو ، جستجو در نشریان لاتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جستجو در فهرست مشترک نشریات لاتین
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2009

[Download]