پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (6), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (97-119)

عنوان : ( از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 )

نویسندگان: سیده مهناز احمدی , عاطفه شریف , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسناد مربوط به استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002، سه پیش نویس و متن نهایی چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 مرور گردید. چارچوب جدید 2016 و مبانی نظری حاکم بر آن مانند نظریه معنابخشی و رویکرد ساخت‌گرایانه، تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو سند بررسی شد. چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 با ساختار متفاوتی تدوین شده و با توجه به تغییرات محیط اطلاعاتی جدید و نظام‌های آموزشی مبتنی بر فضای اطلاعاتی و ارتباطی نوین می‌تواند به عنوان چارچوبی مناسب در آموزش سواد اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016, استاندارهای سواد اطلاعاتی 2002, نظریه معنابخشی, ساخت‌گرایی, آموزش سواد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060018,
author = {احمدی, سیده مهناز and شریف, عاطفه and نوکاریزی, محسن},
title = {از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-6344},
pages = {97--119},
numpages = {22},
keywords = {چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016، استاندارهای سواد اطلاعاتی 2002، نظریه معنابخشی، ساخت‌گرایی، آموزش سواد اطلاعاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016
%A احمدی, سیده مهناز
%A شریف, عاطفه
%A نوکاریزی, محسن
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2016

[Download]