تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (1390), شماره (34), سال (2011-7) , صفحات (5-5)

عنوان : ( طرح تامین مدرک )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به طرح تامین مدرک که طرحی است که توسط پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران بین دانشگاهها اجرا می کند. هدف از اجرای طرح تامین منابع از کتابخانه های سراسر کشور می باشد.

کلمات کلیدی

, امانت بین کتابخانه ای, طرح تامین مدرک, ارتباطات بین کتابخانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060061,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {طرح تامین مدرک},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2011},
volume = {1390},
number = {34},
month = {July},
issn = {1684-7989},
pages = {5--5},
numpages = {0},
keywords = {امانت بین کتابخانه ای، طرح تامین مدرک، ارتباطات بین کتابخانه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طرح تامین مدرک
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2011

[Download]