تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (1388), شماره (30), سال (2009-7) , صفحات (9-10)

عنوان : ( نمایه نامه های استنادی قابل دسترس در دانشگاه )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن آموزش استفاده از دو پایگاه استنادی ای اس ای و اسکوپوس به روشهای علم سنجی مبنی بر چگونگی جستجوی میزان تاثیر اعضای هیات علمی و رتبه دانشگاهها اط طریق میزان انتشارات و تاثیر گزاری اشاره دارد.

کلمات کلیدی

, نمایه نامه های استنادی, استناددهی, پایگاه web of knowledge ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060280,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {نمایه نامه های استنادی قابل دسترس در دانشگاه},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2009},
volume = {1388},
number = {30},
month = {July},
issn = {1684-7989},
pages = {9--10},
numpages = {1},
keywords = {نمایه نامه های استنادی، استناددهی، پایگاه web of knowledge ، Scopus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نمایه نامه های استنادی قابل دسترس در دانشگاه
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2009

[Download]