تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (1386), شماره (2627), سال (2008-3) , صفحات (6-8)

عنوان : ( آر اس اس (RSS ) چیست و چه کاربردی می تواند داشته باشد )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به اهمیت استفاده از سایتهای خبر خوان برای جمع آوری آسان اطلاعات پرداخته شده.

کلمات کلیدی

, آر اس اس, RSS , سایتهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060347,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {آر اس اس (RSS ) چیست و چه کاربردی می تواند داشته باشد},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2008},
volume = {1386},
number = {2627},
month = {March},
issn = {1684-7989},
pages = {6--8},
numpages = {2},
keywords = {آر اس اس، RSS ، سایتهای خبرخوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آر اس اس (RSS ) چیست و چه کاربردی می تواند داشته باشد
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2008

[Download]