تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (1387), شماره (28), سال (2008-9) , صفحات (2-3)

عنوان : ( چگونه پایان نامه های خود را در پایگاه پژوهشگاه اطلاعات مدارک علمی ایران ثبت کنیم )

نویسندگان: فاطمه هراتیان دوغائی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روند ثبت پایان نامه نامه در پایگاه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی بصورت خلاصه و کاربردی بیان شده است .

کلمات کلیدی

, پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران, ثبت پایان نامه, پایان نامه ها, رساله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060513,
author = {هراتیان دوغائی, فاطمه},
title = {چگونه پایان نامه های خود را در پایگاه پژوهشگاه اطلاعات مدارک علمی ایران ثبت کنیم},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2008},
volume = {1387},
number = {28},
month = {September},
issn = {1684-7989},
pages = {2--3},
numpages = {1},
keywords = {پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، ثبت پایان نامه، پایان نامه ها، رساله ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونه پایان نامه های خود را در پایگاه پژوهشگاه اطلاعات مدارک علمی ایران ثبت کنیم
%A هراتیان دوغائی, فاطمه
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2008

[Download]