چهارمین کنگره بین‌المللی اتوماسیون صنعت برق , 2016-02-23

عنوان : ( بررسی فنی و اقتصادی به کارگیری انواع حذف بارهای جریانی هوشمند بر روی کاهش خاموشی (مطالعه موردی: شبکه فوق توزیع شرکت برق منطقهای خراسان) )

نویسندگان: تکتم شریفیان عطار , رضا زابلی , سعید سید مهدوی , مصطفی رجبی مشهدی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از مهمترین اهداف شرکتهای تأمین کننده انرژی الکتریکی، حداقل نمودن میزان خاموشی های مشترکین می باشد. لذا کاهش انرژی توزیع نشده از اهم وظایف شرکتهای برق منطقه ای بوده و یکی از اهداف استراتژیک آنها نیز به شمار می آید. بارگذاری بالای بعضی از پستها، موجب گردیده است تا از رله های حذف بار جریانی جهت کاهش بار ترانسفورماتور در صورت خروج ترانسفورماتور دیگر استفاده گردد تا بدین طریق از خروج هر دو ترانسفورماتور یک پست و ایجاد خاموشی گسترده جلوگیری گردد. هم اکنون نحوه حذف بار بگونه ای است که در صورت وقوع چنین حادثه ای، بدون محاسبه میزان اضافه بار ترانسفورماتور در مدار، نسبت به خاموشی تعداد معینی فیدر خروجی توسط رله حذف بار جریانی اقدام میگردد. لذا به طور معمول بیشتر از میزان مورد نیاز خاموشی اعمال میگردد. در این مقاله با استفاده از تجهیزاتی جهت افزایش هوشمندی سیستم، روشهایی برای حداقل نمودن میزان انرژی توزیع نشده در شبکه فوق توزیع خراسان ارائه شده است. سپس با مطالعات تحلیل پیشامد، قابلیت اطمینان سیستم قبل و بعد از به کارگیری این روشها ارزیابی و میانگین کاهش خاموشی مورد انتظار محاسبه گردیده است. همچنین با توجه به هزینه اجرای هر طرح، هزینه خسارت خاموشی و محاسبه هزینه-فایده، نسبت به رتبه بندی طرح ها اقدام گردیده است

کلمات کلیدی

, انرژی تأمین نشده, خاموشی, حذف بار جریانی هوشمند, قابلیت اطمینان, هزینه خسارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060806,
author = {تکتم شریفیان عطار and رضا زابلی and سعید سید مهدوی and مصطفی رجبی مشهدی and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {بررسی فنی و اقتصادی به کارگیری انواع حذف بارهای جریانی هوشمند بر روی کاهش خاموشی (مطالعه موردی: شبکه فوق توزیع شرکت برق منطقهای خراسان)},
booktitle = {چهارمین کنگره بین‌المللی اتوماسیون صنعت برق},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {انرژی تأمین نشده، خاموشی، حذف بار جریانی هوشمند، قابلیت اطمینان، هزینه خسارت خاموشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فنی و اقتصادی به کارگیری انواع حذف بارهای جریانی هوشمند بر روی کاهش خاموشی (مطالعه موردی: شبکه فوق توزیع شرکت برق منطقهای خراسان)
%A تکتم شریفیان عطار
%A رضا زابلی
%A سعید سید مهدوی
%A مصطفی رجبی مشهدی
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J چهارمین کنگره بین‌المللی اتوماسیون صنعت برق
%D 2016

[Download]