مطالعات تاریخی جهان اسلام, دوره (3), شماره (5), سال (2015-9) , صفحات (133-161)

عنوان : ( رقابت های شرکت های تجاری هلند و انگلیس در خلیج فارس )

نویسندگان: عبداله همتی گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مدت ها بود که اروپاییان تلاش می کردند تا در امور تجاری نواحی شرقی به طور مستقیم دخالت کنند تا این که در سده شانزدهم میلادی، پرتغالی ها موفق شدند بین آسیا و اروپا تقریباً نوعی تجارت انحصاری برقرار نمایند و منافع تجاری که پیش از آن نصیب مسلمانان می شد از آن خود کنند. با این حال، سلطه پرتغالی ها برحوزه تجاری شرق و منطقه خلیج فارس در سده هفدهم پایداری خویش را از دست داد و توسط هلندی ها و انگلیسی ها به چالش کشیده شد. در واقع به دنبال جریان اصلاح دین پراکندگی قدرت و تنش سراسر اروپا را فراگرفت، پس از کاتولیک ها قدرت های پروتستان همانند انگلستان و هلند نیز برای سیاست توجه به مناسبات تجاری میان اروپا با سایر نواحی جهان به ویژه شرق اهمیت خاصی قائل شدند. در نتیجه این دو قدرت در سده هفدهم در زمینه فعالیت های تجاری در شرق و ناحیه خلیج فارس بر پرتغالی های کاتولیک فائق آمدند. پس از آن شرکت های تجاری هلند وانگلیس در منطقه خلیج فارس به رقابت پرداختند. نحوه ورود شرکت های هلندی و انگلیسی به شرق و خلیج فارس و چگونگی استقرار آن ها در این منطقه، و نیز شباهت ها و تفاوت هایی که این دو شرکت در حوزه فعالیت های تجاری با هم داشتند از مسائل عمده مطرح در این مقاله اند.در این پژوهش به روش توصیفی-مقایسه ای رقابت های شرکت های هند شرقی هلند و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و خاطرنشان شده که سرانجام چگونه در این میدان رقابت انگلیسی ها پیشی گرفتند و هلندی ها حریف آن ها نشدند. کلید واژه ها: شرکت هند شرقی، هلند، انگلیس، تجارت، نواحی شرقی، خلیج فارس .

کلمات کلیدی

, شرکت هند شرقی, هلند, انگلیس, تجارت, نواحی شرقی, خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061304,
author = {همتی گلیان, عبداله},
title = {رقابت های شرکت های تجاری هلند و انگلیس در خلیج فارس},
journal = {مطالعات تاریخی جهان اسلام},
year = {2015},
volume = {3},
number = {5},
month = {September},
issn = {****-0191},
pages = {133--161},
numpages = {28},
keywords = {شرکت هند شرقی، هلند، انگلیس، تجارت، نواحی شرقی، خلیج فارس .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رقابت های شرکت های تجاری هلند و انگلیس در خلیج فارس
%A همتی گلیان, عبداله
%J مطالعات تاریخی جهان اسلام
%@ ****-0191
%D 2015

[Download]