تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (8), شماره (4), سال (1999-3) , صفحات (46-50)

عنوان : ( مفهوم و جامعیت عنوان کتابداری برای معرفی حرفه )

نویسندگان: سیدعلیرضا سعادت علیجانی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به صورت میدانی و نظرسنجی از دانشجویان کتابداری در مورد نام رشته کتابداری بوده و نشان می دهد اکثریت کتابدارن با عنوان کتابداری مخالف بوده و عناوین مرتبط با اطلاعات و اطلاع رسانی را پیشنهاد می دهند

کلمات کلیدی

, کتابداری, اطلاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061623,
author = {سعادت علیجانی, سیدعلیرضا},
title = {مفهوم و جامعیت عنوان کتابداری برای معرفی حرفه},
journal = {تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی},
year = {1999},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {1027-7838},
pages = {46--50},
numpages = {4},
keywords = {کتابداری، اطلاع رسانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم و جامعیت عنوان کتابداری برای معرفی حرفه
%A سعادت علیجانی, سیدعلیرضا
%J تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی
%@ 1027-7838
%D 1999

[Download]