تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (37), شماره (37), سال (2013-7) , صفحات (10-12)

عنوان : ( معرفی و مقایسه دو مجموعه مرجع: دانشنامه دانش گستر و دایره المعارف نو )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به مقایسه دو دانشنامه دانش گستر و دایرالمعرف نو پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, دانشنامه دانش گستر , دایره المعارف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061638,
author = {صدیقی, محمود},
title = {معرفی و مقایسه دو مجموعه مرجع: دانشنامه دانش گستر و دایره المعارف نو},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2013},
volume = {37},
number = {37},
month = {July},
issn = {1684-7989},
pages = {10--12},
numpages = {2},
keywords = {دانشنامه دانش گستر - دایره المعارف نو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی و مقایسه دو مجموعه مرجع: دانشنامه دانش گستر و دایره المعارف نو
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2013

[Download]