تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (34), شماره (34), سال (2011-7) , صفحات (2-4)

عنوان : ( معرفی دانشنامه زندگی حیوانات گرزمیک )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی دانشنامه انگلیسی زبان حیوانات

کلمات کلیدی

, گزرمیک , دانشنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061642,
author = {محمود صدیقی},
title = {معرفی دانشنامه زندگی حیوانات گرزمیک},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2011},
volume = {34},
number = {34},
month = {July},
issn = {1684-7989},
pages = {2--4},
numpages = {2},
keywords = {گزرمیک - دانشنامه حیوانات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی دانشنامه زندگی حیوانات گرزمیک
%A محمود صدیقی
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2011

[Download]