تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (28), شماره (28), سال (2008-11) , صفحات (4-7)

عنوان : ( واژه نامه هنر مجموعه ای ارزشمند برای متخصصان )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی واژه نامه هنر

کلمات کلیدی

, هنر, واژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061659,
author = {صدیقی, محمود},
title = {واژه نامه هنر مجموعه ای ارزشمند برای متخصصان},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2008},
volume = {28},
number = {28},
month = {November},
issn = {1684-7989},
pages = {4--7},
numpages = {3},
keywords = {هنر- واژه نامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واژه نامه هنر مجموعه ای ارزشمند برای متخصصان
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2008

[Download]