تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (24), شماره (24), سال (2016-10) , صفحات (9-14)

عنوان : ( مجموعه ارزشمند بنیاد دانشنامه نگاری ایران )

نویسندگان: محمود صدیقی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی آثار مرجع بنیاد دانشنامه نگاری ایران

کلمات کلیدی

بنیاد دانشنامه نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061682,
author = {صدیقی, محمود},
title = {مجموعه ارزشمند بنیاد دانشنامه نگاری ایران},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2016},
volume = {24},
number = {24},
month = {October},
issn = {1684-7989},
pages = {9--14},
numpages = {5},
keywords = {بنیاد دانشنامه نگاری ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مجموعه ارزشمند بنیاد دانشنامه نگاری ایران
%A صدیقی, محمود
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2016

[Download]