تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی, دوره (43), شماره (43), سال (2016-6) , صفحات (11-13)

عنوان : ( نشر الکترونیک و معرفی محصولات شرکت آمازون )

نویسندگان: مریم رفیع ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشر الکترونیک نشری است که با کمک رایانه و در محیط الکترونیکی انجام گرفته که به چاپ صحافی پخش کتابفروشی تبلیغ و غیره به شکلی که می شناسیم نیاز ندارد. هر کسی که بخواهد در صورتی که سواد رایانه ای و به امکانات رایانه ای دسترسی داشته باشد از عهده نشر بر می آید.

کلمات کلیدی

, نشر الکترونیک , نشر مستقل, کتاب های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061943,
author = {رفیع, مریم},
title = {نشر الکترونیک و معرفی محصولات شرکت آمازون},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی},
year = {2016},
volume = {43},
number = {43},
month = {June},
issn = {1684-7989},
pages = {11--13},
numpages = {2},
keywords = {نشر الکترونیک -نشر مستقل- کتاب های گویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نشر الکترونیک و معرفی محصولات شرکت آمازون
%A رفیع, مریم
%J تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2016

[Download]