مدیریت اسلامی, دوره (24), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (11-41)

عنوان : ( مدخلی بر ویژگیهای رهبری اخلاقی در نهج البلاغه )

نویسندگان: ابوالفضل عزیزابادی , سعید مرتضوی , حمدعلی انصاری او , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله ویژگی های رهبری اخلاقی مکتب اسلام در نهج البلاغه در برگیرنده خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار امیر المومنین امام علی (ع) با استفاد از دانش فقه الحدیث و تحلیل مضمون ارائه شده است.. .

کلمات کلیدی

, رهبری و اخلاق در نهج البلاغه, رهبری اخلاقی, نهج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062070,
author = {عزیزابادی, ابوالفضل and مرتضوی, سعید and حمدعلی انصاری او and رحیم نیا , فریبرز},
title = {مدخلی بر ویژگیهای رهبری اخلاقی در نهج البلاغه},
journal = {مدیریت اسلامی},
year = {2017},
volume = {24},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-6980},
pages = {11--41},
numpages = {30},
keywords = {رهبری و اخلاق در نهج البلاغه-رهبری اخلاقی- نهج البلاغه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدخلی بر ویژگیهای رهبری اخلاقی در نهج البلاغه
%A عزیزابادی, ابوالفضل
%A مرتضوی, سعید
%A حمدعلی انصاری او
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مدیریت اسلامی
%@ 2251-6980
%D 2017

[Download]