مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. رهام جلالوند , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , منصور سعیدی , فریده طباطبائی یزدی , الناز میلانی , بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی(شوری) برتنوع باکتری‌های اسید لاکتیک فرآورده و تعیین برخی ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکی, میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (2), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (1-18)
 2. مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , اثر مهارکنندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر Escherichia coli Bacillus cereus، و Listeria innocua در شرایط آزمایشگاهی, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (18), شماره (63), سال (2014-1), صفحات (19-24)
 3. الناز میلانی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , سیدعلیرضا وکیلی , تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (188-195)
 4. مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , تاثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی, دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (8), شماره (5), سال (2015-1), صفحات (34-41)
 5. سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , علیرضا صادقی , بلال صادقی , مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگی های نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2015-10), صفحات (296-308)
 6. سیدمحمدباقر هاشمی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , زرین اسحاقی , بررسی فعالیت ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (55), سال (2016-9), صفحات (103-113)
 7. هانیه کاشانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی مقایسه ای اثر عصاره های میوه درخت کاج و آنتی بیوتیک های انتخابی بر تعدادی از میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (60), سال (2017-2), صفحات (49-59)
 8. محمد دولت آبادی , محسن مختاریان , سید علی مرتضوی , امیر حسین الهامی راد , بررسی اثر ریز پوشانی چند لایه ای به روش ژلاتیناسیون خارجی بر بقاء باکتری پروبیوتیک طی پاستوریزاسیون آب پرتقال, علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (11), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (93-102)
 9. عباس مهجوریان , سید علی مرتضوی , محسن مختاریان , شادی جعفری سواره , بررسی تاثیر افزودن ترکیبات هیدروکلوئیدی گوار و زانتان بر رفتار رئولوژیکی دوغ کم چرب, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (60), سال (2017-2), صفحات (93-104)
 10. امین رنگ ریز , سید علی مرتضوی , مرتضی خمیری , سهیل امیری عقدایی , ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی، حسی و رئولوژیکی سس مایونز کم کالری بر پایه لبنیات, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (34-48)
 11. سیدمعین نظری , سید علی مرتضوی , جواد حصاری , فریده طباطبائی یزدی , تاثیر مالتودکسترین حاصل از نشاسته ذرت بر ویژگى هاى شیمیایى، حسى و ریزساختار پنیر سفید فراپالایشى کم چرب, فناوری های نوین غذایی, دوره (3), شماره (11), سال (2016-9), صفحات (85-97)
 12. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , بررسی سطوح مختلف ریزجلبک Spirulina platensis بر ریز ساختار و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی پاستیل کیوی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (21-33)
 13. آنّا عبدالشاهی , فریده طباطبائی یزدی , علی اکبرشعبانی , سید علی مرتضوی , عبدالرضا محمدی نافچی , بررسی اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی حاوی مانوپروتئین مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس فلاووس در مغز پسته, دانشگاه علوم پزشکی مازندران- Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (26), شماره (139), سال (2016-8), صفحات (93-102)
 14. وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , مهدی وریدی , بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز مخمر Cryptococcus albidus با استفاده از رویه سطح پاسخ, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (59), سال (2016-12), صفحات (181-192)
 15. جلال محمدزاده , رسول کدخدایی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , آرش کوچکی , بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانو پروتئین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (73-86)
 16. محمدعلی عطار , مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA, میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (2), شماره (2), سال (2016-3), صفحات (37-42)
 17. سهیلا کلاهی مرند , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , عادل بیگ بابایی , اثر مهارکنندگی و کشندگی کنگرفرنگی بر سویه های بیماری زا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ها در شرایط برون تنی, دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (10), شماره (2), سال (2016-5), صفحات (32-42)
 18. داود سالار باشی , سید علی مرتضوی , مصطفی شهیدی نوقابی , بی بی صدیقه فضلی بزاز , ناصر صداقت , محمد رمضانی , ایمان شهابی , بررسی خصوصیات فیزیکو - مکانیکی، ساختاری و حرارتی فیلم های بر پایه پلی ساکارید آرد سویا حاوی نانو ذرات رس, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10), صفحات (69-79)
 19. فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی , فعالیت ضد باکتریایی عصاره گشنیز (Coriandrum sativum ) بر میکروارگانیسمهای بیماری زا در شرایط برون تنی, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (20), شماره (71), سال (2016-3), صفحات (59-66)
 20. مجید افشاری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , زرین اسحاقی , بررسی رشد و تولید رنگ دانه توسط کپک پنیسیلیوم آکولئاتوم در آب پنیر, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (25), شماره (3), سال (2016-1), صفحات (369-377)
 21. فریبا نقی پور , فریده طباطبائی یزدی , مهدی کریمی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , ارزیابی اثر بتاگلوکان سورگوم به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک برنجی بدون گلوتن کم ‏چرب, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (61), سال (2017-3), صفحات (163-176)
 22. وحید کیهانی , سید علی مرتضوی , مهدی کریمی , حجت کاراژیان , زهرا شیخ الاسلامی , بررسی و مقایسه تاثیر عصاره چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر ویژگی های کیفی کیک روغنی, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (153-172)
 23. خلیل بهزاد , مصطفی شهیدی نوقابی , سید علی مرتضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , روح الله بهزاد , بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلو, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (143-152)
 24. نرگس رحیمی , عبدالمجید مسکوکی , سید علی مرتضوی , امیرحسین الهامی راد , قدیر رجب زاده , مطالعه و بهینه سازی شرایط استخراج بربرین از ریشه زرشک بی دانه توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (67-78)
 25. مرتضی محمدی , عبدالمجید مسکوکی , سید علی مرتضوی , آرش کوچکی , بررسی ترکیبات فنولی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آب, نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (1-10)
 26. مرتضی محمدی , عبدامجید مسکوکی , سید علی مرتضوی , منیره نهاردانی , زهرا پورفلاح , علیرضا صادقیان , پایداری حرارتی روغن سویا توسط آنتی اکسیدانهای طبیعی استخراج شده از میوه زرشک بی دانه به وسیله آب مادون بحرانی, علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (8), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (113-124)
 27. مهداد اسدی اسد آباد , کیانوش خسروی , سید علی مرتضوی , نسرین حاج سید جوادی , ابراهیم ازادنیا , ایت الله کیانیهرچگانی , نگین احمدی , اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره تولید شده به روش احیای شیمیایی بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی, علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (8), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (83-92)
 28. تکتم هجرانی , زهرا شیخ الاسلامی , سید علی مرتضوی , مهدی قیافه داوودی , اثر ترکیبی آنزیم های آمیلاز و لیپاز بر بهبود خصوصیات کیفی، رئولوژی و حسی نان بربری نیم پز منجمد, علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیه, دوره (9), شماره (3), سال (2015-1), صفحات (53-62)
 29. سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , علیرضا صادقی , بلال صادقی , مدل سازی قوام خمیرترش و ارزیابی تاثیر آن بر ویژگیهای نان حاصل از آردهای ایرانی به عنوان تابعی از شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2015-10), صفحات (296-308)
 30. سید علی مرتضوی , الناز میلانی , مرضیه معین فر , ارزیابی پروفیل جمعیت میکروبی پنیر سنتی کردی و ارتباط آن با ویژگی های فیزیکوشمیایی و حسی فراورده در طول دوره رسیدگی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (140-151)
 31. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمدرضا بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , معصومه مهربان , مرضیه حسینی نژاد , جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (13-21)
 32. نرگس رحیمی , مهدی کریمی , هاشم پورآذرنگ , سید علی مرتضوی , مقایسه تاثیر افزودن بهبود دهنده های اسیدی و خمیر ترش بر امتیاز بیاتی درنان بربری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (47), سال (2015-8), صفحات (133-140)
 33. تکتم هجرانی , زهرا شیخ الاسلامی , سید علی مرتضوی , مهدی قیافه داوودی , بررسی تاثیر صمغ گوار و آنزیم لیپاز بر ویژگی های رئولوژیکی و کیفت پخت کامل نان بربری نیم پز و منجمد, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (45), سال (2015-3), صفحات (99-109)
 34. فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , سمیرا مرادی , علیرضا وسیعی , بهروز علیزاده بهبهانی , جداسازی باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز از چربی شیر گاو و بهینه سازی اثر متغیرهای تاثیر گذار بر تولید آنزیم لیپاز در تخمیر غوطه وری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (66), سال (2017-8), صفحات (187-202)
 35. فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , بهروز علیزاده بهبهانی , سید علی مرتضوی , بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (59), سال (2016-12), صفحات (25-36)
 36. سحر نایبندی اتشی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , آرش کوچکی , بررسی تاثیرات سینرژیستی اسانسهای آویشن (Ziziphora tenuir)، نعناع (Mentha spp) و کاکوتی (Ziziphora tenuir) در جلوگیری از رشد اشرشیاکلی O157:H7 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM), نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (19-30)
 37. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , بررسی اثر سطوح مختلف ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) و هیدروکلوئیدهای آگار و گوار روی فعالیت آب، بافت، پارامترهای رنگی و پذیرش کلی پاستیل میوه ای بر پایه پوره کیوی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (48), سال (2015-10), صفحات (47-59)
 38. هانیه بیات , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , بررسی اثر شدت و زمان فراصوت بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 در بستره های کشت جامد با درصد ترکیب مختلف سوبستراهای گندم و جو, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10), صفحات (57-68)
 39. وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , مهدی وریدی , بررسی بازدهی تولید آنزیم لیپاز مخمرDSM3286 Yarrowia lipolytica تحت تیمارهای مختلف نیتروژنی و زمان تخمیر, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10), صفحات (35-44)
 40. هانیه کاشانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , اثر ضد قارچی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج تهران برآسپرژیلوس نیجر و کاندیدا آلبیکنس, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (20), شماره (69), سال (2015-9), صفحات (9-15)
 41. فریده طباطبائی یزدی , بهروز علیزاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی , سمیرا مرادی , اثر ضد باکتریایی عصاره های چای ترش بر برخی از باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک در شرایط برون تنی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (55), سال (2016-9), صفحات (23-31)
 42. فریده طباطبائی یزدی , سمیرا مرادی , بهروز علیزاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی , جداسازی و شناسایی مخمر تریکوسپورون آساهی تولید کننده آنزیم لیپاز از کیمچی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر تخمیر و تولید لیپاز, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (54), سال (2016-8), صفحات (35-50)
 43. فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , بهروز علیزاده بهبهانی , سید علی مرتضوی , بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایران, دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (9), شماره (5), سال (2015-8), صفحات (11-22)
 44. آزاده ظهوری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روشهای عصاره گیری خیساندن و فراصوت, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (52), سال (2016-6), صفحات (49-56)
 45. فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , بهروز علیزاده بهبهانی , سید علی مرتضوی , فروزان طباطبائی یزدی , بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (52), سال (2016-7), صفحات (13-26)
 46. وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , مهدی وریدی , جداسازی و شناسایی مخمرهای لیپولیتیک از کنجاله کنجد استان یزد و بررسی پتانسیل تولید لیپاز در آنها, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (51), سال (2016-5), صفحات (125-136)
 47. جلال محمدزاده , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , رسول کدخدایی , آرش کوچکی , بررسی تاثیر مانو پروتئین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص ها ی کیفی و پایداری امولسیون روغن در آب, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (331-346)
 48. فریده طباطبائی یزدی , بهروز علیزاده بهبهانی , سید علی مرتضوی , بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخ, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (51), سال (2016-5), صفحات (15-28)
 49. فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , بهروز علیزاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سمیرا مرادی , فروزان طباطبائی یزدی , سارا جعفریان , بررسی مقایسه ای اثر انواع عصاره های چای ترش و آنتی بیوتیک های انتخابی بر سویه های بالینی و استاندارد عامل عفونت در شرایط محیط کشت, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (20), شماره (69), سال (2015-9), صفحات (31-40)
 50. مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر تعدادی از باکتریهای بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دوره (13), شماره (9), سال (2015-2), صفحات (775-784)
 51. رضا فرهمندفر , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , آرش کوچکی , اثر اسید سیتریک بر خصوصیات خمیری و قدرت تورم نشاسته با آمیلوز پایین و بالا در برنج, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (299-306)
 52. جلال محمدزاده , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , رسول کدخدایی , آرش کوچکی , بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیر, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (211-226)
 53. فریده طباطبائی یزدی , بهروز علیزاده بهبهانی , آرش قیطران پور , سید علی مرتضوی , جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های تزخینه به عنواى فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسمهای بیماری زا, علوم پزشکی صدرا, دوره (2), شماره (3), سال (2014-9), صفحات (245-256)
 54. محمد حسن کمانی , سید علی مرتضوی , امید صفری , معصومه مهربان سنگ آتش , بررسی تغییرات اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در طول نگهداری در دمای یخچال, نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (83-89)
 55. فرشته تفنگ سازان , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , زرین اسحاقی , ارزیابی فعالیت ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر سنّتی کردی در مقایسه با سویه‌های تجاری, میکروب شناسی پزشکی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2014-5), صفحات (34-41)
 56. سیدحسین رضوی زادگان جهرمی , فریده طباطبائی یزدی , مهدی کریمی , سید علی مرتضوی , ارزیابی و بهینه سازی زمان مخلوط کردن خمیر بر ویژگی های کیفی نان بربری با استفاده از روش سطح پاسخ, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (46), سال (2015-4), صفحات (187-197)
 57. فریده طباطبائی یزدی , بهروز علیزاده بهبهانی , مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی, دانشگاه علوم پزشکی همدان, دوره (21), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (16-24)
 58. رضا فرهمندفر , سید علی مرتضوی , رسول کدخدایی , فریده طباطبائی یزدی , آرش کوچکی , مریم حسینی , ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگیهای کریستالی و میکروسکوپی گرانولهای نشاستة برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ(RSM), تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (14), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (13-24)
 59. امیر پورفرزاد , محمدحسین حدادخداپرست , , مهدی کریمی , سید علی مرتضوی , کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (285-294)
 60. فریده طباطبائی یزدی , محبت محبی , سید علی مرتضوی , آرش قیطران پور , بهروز علیزاده بهبهانی , مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغ, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2014-10), صفحات (219-223)
 61. فریده طباطبائی یزدی , آرش قیطران پور , بهروز علیزاده بهبهانی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر تغییر رنگ و مدلسازی ریاضی رفتار خشک شدن ترخینه در خشک‌کن هوای داغ, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (24), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (167-177)
 62. اسماعیل خزائی پول , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , فرمولاسیون پاستیل کیوی و اثر غلظت های مختلف آگار و گوار بر میزان رطوبت و ویژگی های بافتی و حسی آن, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (27-37)
 63. هاشم رضوی سطوتی , سید علی مرتضوی , منیرالسادات شاکری , شهرام بیرقی طوسی , الهام اسدالهی , بررسی امکان تولید فیلم ضدمیکروبی بر پایه کازئینات سدیم و اسانس آویشن شیرازی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (195-201)
 64. عباس احمدی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , رضا رضائی مکرم , ارزیابی بقاء باکتری ریسپوشانی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La-5) در طول دوره نگهداری بستنی ماستی سینبایوتیک, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (271-278)
 65. زینب جاری , عبدالمجید مسکوکی , سید علی مرتضوی , بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی رشد نانوذرات تیتانیوم اکساید بر میکرواورگانیزم های مضر در مواد غذایی, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (47-60)
 66. مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی, دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (8), شماره (5), سال (2015-1), صفحات (34-41)
 67. سیداحمد شهیدی یاساقی , محبت محبی , علی معتمدزادگان , امان محمد ضیائی فر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , سید علی مرتضوی , ارزیابی تاثیر سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلا بر ویژگی های رشته خوشکار سرخ شده, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (2), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (179-192)
 68. روزیتا سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , علیرضا بروشکی , سید علی مرتضوی , محسن نجفی فتحی , آلودگی به آفلاتوکسین ها و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی پس از برداشت, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (41), سال (2013-12), صفحات (47-57)
 69. مریم حیدری سورشجانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی اثر مهارکنندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) برEscherichia coli Bacillus cereus,و Listeria inocua در شرایط آزمایشگاهی, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (18), شماره (63), سال (2014-3), صفحات (19-24)
 70. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , فروزان طباطبائی یزدی , بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica) بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی, بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (19), شماره (64), سال (2014-6), صفحات (13-19)
 71. محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , سید علی مرتضوی , سیدمجید هاشمی قوژدی , مسعود یاورمنش , شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (117-125)
 72. هاجر نعیمی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , آرش کوچکی , تاثیر افزودن اینولین و فرآیند ریزپوشانی بر میزان زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در طول دوره نگهداری ماست بستنی سین بیوتیک, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (40), سال (2013-10), صفحات (27-36)
 73. فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , آرش کوچکی , شهناز افشاریان , بررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخ, پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (1), شماره (3), سال (2012-4), صفحات (175-186)
 74. الهام علی پور , آرش کوچکی , سید علی مرتضوی , بهینه یابی شرایط شفاف سازی آب کیوی با استفاده از آنزیم پکتیناز، بنتونیت و پلی وینیل پلی پرولیدون, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (361-370)
 75. امیر پورفرزاد , محمدحسین حدادخداپرست , مهدی کریمی , سید علی مرتضوی , امیر حداد خداپرست , بررسی خواص مکانیکی ژل بهبود دهنده ی نان بربری با استفاده از روش شناسی رویه ی پاسخ, نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (4), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (11-24)
 76. الناز میلانی , هاجر نعیمی , سید علی مرتضوی , آرش کوچکی , تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (190-199)
 77. عبداله همتیان سورکی , فریده طباطبائی یزدی , مهدی قیافه داوودی , سید علی مرتضوی , بررسی کاربرد نانو کامپوزیت های پلی اتیلن سبک- خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح- بربری, تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (12), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (51-60)
 78. سیدحسین رضوی زادگان جهرمی , فریده طباطبائی یزدی , مهدی کریمی , سید علی مرتضوی , بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخ, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (280-289)
 79. روزیتا سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , محمد طاهر بروشکی , سید علی مرتضوی , محسن فتحی نجفی , مقایسه دو روش HPLC و ELISA ادر تعیین آفلاتوکسینB1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (21), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (481-491)
 80. محمدرضا عدالتیان دوم , سید علی مرتضوی , منوچهر حامدی , مصطفی مظاهری طهرانی , بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2005-4), صفحات (35-43)
 81. امیر پورفرزاد , محمدحسین حدادخداپرست , مهدی کریمی , سید علی مرتضوی , استفاده از روش شناسی رویه پاسخ در بررسی تاثیر اجزا ژل بهبوددهنده نان بربری بر چسبندگی خمیر, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (21), شماره (2), سال (2011-7), صفحات (257-268)
 82. آرش کوچکی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی کریمی , الناز میلانی , بررسی اثر صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزلنتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (9-16)
 83. الهام زایرزاده , سید علی مرتضوی , محمود رضا جعفری , سیما افشار نژاد , فریده طباطبائی یزدی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایش, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (191-199)
 84. محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , محمدرضا باسامی , سید مجید هاشمی , جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدن, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (20), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (75-85)
 85. مسعود نجف نجفی , سید علی مرتضوی , رسول کدخدایی , فریده طباطبائی یزدی , بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آن, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (254-262)
 86. محسن قدس روحانی , سید علی مرتضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , بررسی اثر دوره نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2010-9), صفحات (149-157)
 87. سید هاشم حسینی پرور , سید علی مرتضوی , سیدمحمدعلی رضوی , لارا ماتیا-مرینو , علی معتمدزادگان , رفتار رئولوژیکی جریان مخلوط صمغ دانه ریحان با صمغ های گوار و لوبیای لوکاست, فرآوری و نگهداری مواد غذایی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (69-84)
 88. الناز میلانی , هاشم پورآذرنگ , سید علی مرتضوی , تاثیر افزودن سبوس برنج بر ویژگی رئولوژیک خمیر و کیفیت بافت نان بربری, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (23-32)
 89. بهزاد ناصحی , سید علی مرتضوی , سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوط, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (29-38)
 90. فاطمه ضابطیان حسینی , سید علی مرتضوی , صدیقه فضلی بزاز , آرش کوچکی , شادی بلوریان , بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود درسس مایونز, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (84-90)
 91. مسعود نجف نجفی , رسول کدخدایی , سید علی مرتضوی , بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و خصوصیات نانو امولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween 80, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (9-16)
 92. زهرا شیخ الاسلامی , سید علی مرتضوی , هاشم پورآذرنگ , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم سن زده, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-5), صفحات (39-49)
 93. رضا رضایی مکرم , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , فخری شهیدی , مرتضی خمیری , اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-8), صفحات (51-60)
 94. فخری شهیدی , جلیل وند یوسفی , علی اکبر محمدی , سید علی مرتضوی , بررسی خصوصیات ضدمیکروبی باکتریای اسیدلاکتیک جدا شده از گوشت, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (1995-4), صفحات (56-78)
 95. افتخارالسادات شجاع الدینی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (2), سال (2000-10), صفحات (61-70)
 96. مرتضی خمیری , حمیدبهادر قدوسی , سید علی مرتضوی , علی خامسان , احمد درخشان , فخری شهیدی , جداسازی، شناسایی و بررسی چگونگی توزیع نژادهای بیفیدو باکتریوم در برخی از افراد ایرانی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (12), شماره (3), سال (2005-8), صفحات (44-51)
 97. ناصر ولی پور مطلق , محمدتقی حامدموسویان , سید علی مرتضوی , تأثیر بسته های محتوی نانو ذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و ظاهری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی, پژوهش های صنایع غذایی, دوره (5), شماره (2), سال (2009-4), صفحات (75-87)
 98. علی معتمدزادگان , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , هاشم پورآذرنگ , شبنم حمزه , سیداحمد شهیدی یاساقی , آزاده قربانی حسن سرایی , الهام خانی پور , اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (3), سال (2009-9), صفحات (1-10)
 99. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , آرش کوچکی , رضا رضایی مکرم , بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربری, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (47), سال (2009-4), صفحات (37-47)
 100. مهدی کریمی , حسن عاقل , هاشم پورآذرنگ , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (5), سال (2006-11), صفحات (5-11)
 101. محسن قدس روحانی , سید علی مرتضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , سیدمحمدعلی رضوی , بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های شیمیایی وحسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2009-5), صفحات (85-96)
 102. مریم یلداگرد , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زده, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (39), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (43-50)
 103. مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , Morteza Abbaszadegan , ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (30), سال (2011-9), صفحات (61-72)
 104. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , بلال صادقی , بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری, تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (9), شماره (3), سال (2008-12), صفحات (153-170)
 105. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیات شدن نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش, زیست شناسی ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2008-4), صفحات (105-113)
 106. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , سید رضا حامد بهشتی , بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-X, علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (43), سال (2008-4), صفحات (373-382)
 107. مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , پیش بینی بار میکروبی شیر خام بر اساس مدلهای ریاضی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2008-1), صفحات (53-63)
 108. سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , مسعود یاورمنش , امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت آ در شیر خام با به کار گیری تکنیک الایزا, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2005-8)
 109. مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , پیش بینی کیفیت میکروبی شیر خام بر اساس مدل های ریاضی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (4), سال (2008-2), صفحات (53-63)
 110. سیاوش دهقانیان قطب ابادی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , محمد قربانی , تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسان, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-1)
 111. هاشم پورآذرنگ , سید علی مرتضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , خلیل بهزاد , افزایش استحصال کارخانه ای قند از طریق مدلسازی سطح نسبی چغندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوها, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (7), سال (2007-3), صفحات (191-198)
 112. عبدالمجید مسکوکی , سید علی مرتضوی , ارش مسکوکی , بررسی تأثیر تؤام امواج فراصوت و قلیا در کاهش زمان خشک کردن انگور و تولید کشمش, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2007-6), صفحات (1-10)
 113. سید علی مرتضوی , محسن قدس روحانی , سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو), پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2005-9), صفحات (27-34)
 114. بهزاد ناصحی , سید علی مرتضوی , سیدمحمدعلی رضوی , بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (65-72)
 115. هاشم پورآذرنگ , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , مدلینگ اثر شوک حرارتی (سرما و گرما) بر رشد باکتریهای استارترو بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصول حاصل, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (6), سال (2007-3), صفحات (227-232)
 116. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , بهینه سازی شرایط حرارت دهی اولیه گوجه فرنگی در تولید رب گوجه فرنگی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2006-11)
 117. مرتضی خمیری , حمیدبهادر قدوسی , سید علی مرتضوی , یحیی مقصودلو , افشین سلطانی , بررسی مقاومت ایزوله‌هایی از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک‌های صفراوی و اسید معده شبیه‌سازی شده, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (13), شماره (3), سال (2006-9), صفحات (181-188)
 118. مرتضی خمیری , سید علی مرتضوی , حمیدبهادر قدوسی , احمد درخشان , فخری شهیدی , شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (12), شماره (1), سال (2005-2), صفحات (21-31)
 119. مهدی کاشانی نژاد , سید علی مرتضوی , علی اکبر سیف کردی , یحیی مقصودلو , بررسی تأثیر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدی, علوم کشاورزی ایران, دوره (36), شماره (5), سال (2005-8), صفحات (1075-1085)
 120. سید علی مرتضوی , رضوی زاده , رضا کاراژیان , بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهداری بر خصوصیات شیمیایی ارقام خرما, علوم غذایی و تغذیه, دوره (2), شماره (2), سال (2006-3)
 121. علی معتمدزادگان , سید علی مرتضوی , یحیی مقصودلو , امیری , اسماعیل زاده کناری , بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشی, علوم و صنایع کشاورزی, شماره (4), سال (2006-4), صفحات (13-20)
 122. سیدمحمدعلی رضوی , سید علی مرتضوی , سیدمحمود موسوی , بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیر, علوم آب و خاک, دوره (10), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (191-202)
 123. سید علی مرتضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , محمدرضا عدالتیان دوم , منوچهر حامدی , اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته, علوم آب و خاک, دوره (9), شماره (4), سال (2006-3), صفحات (211-221)
 124. سید علی مرتضوی , عبدالمجید مسکوکی , جواد بارویی , آرش کوچکی , امیر قندی , اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiae, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2006-1)
 125. آرش کوچکی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , مهدی کریمی , اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون, علوم آب و خاک, دوره (10), شماره (3), سال (2006-10), صفحات (233-247)
 126. سید علی مرتضوی , بررسي اثر دماهاي مختلف سالم سازي شير بر بهره وري، خصوصيات فيزيكوشيميايي و ارزيابي حسي پنير سفيد ايرا, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2005-5)
 127. منیرالسادات شاکری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , شهرام بیرقی طوسی , بررسی اثر پساب کره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2006-6), صفحات (189-195)
 128. ناصر صداقت , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , غلامحسین داوری نژاد , تخمین زمان ماندگاری پسته در شرایط مختلف نگهداری, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (12), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (127-134)
 129. حمیدبهادر قدوسی , سید علی مرتضوی , بهينه سازي خواص فيزيكو شيميايي و حسي در بستني كم كالري, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2002-3)
 130. حمیدبهادر قدوسی , سید علی مرتضوی , بررسي خصوصيت فيزيكوشيميايي برخي از ارقام برنج و كاربرد آن, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2000-3)
 131. ناصر صداقت , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی کیفیت ماندگاری پسته به روش رنسیمت, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-3), صفحات (151-157)
 132. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (10), شماره (3), سال (2003-11), صفحات (65-76)
 133. فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , افتخارالسادات شجاع الدینی , بررسي امكان توليد پنير كاتيج از پساب كره شيرين, علوم و صنایع کشاورزی, سال (1999-7)
 134. سید علی مرتضوی , وجيهه فدايي نوغاني , غبدالمجيد مسكوكي , تاثير ماده خشك شير بر راندمان پنير و درصد چربي و پروتئين آب پنير, علوم و صنایع کشاورزی, سال (2001-3)
 135. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (9), شماره (1), سال (2002-4), صفحات (153-160)
 136. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (16), شماره (1), سال (2002-7), صفحات (135-142)

انگلیسی

 1. E. MILANI , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , mansour saeedi , Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Kurdish Cheese During Ripening using 16S rRNA Gene Sequence Analysis, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (39), No (6), Year (2016-6), Pages (1-8)
 2. S. M. B. Hashemi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , E. Milani , Z. Eshaghi , Synbiotic potential of Doogh supplemented with free and encapsulated Lactobacillus plantarum LS5 and Helianthus tuberosus inulin, Journal of Food Science and Technology, Volume (52), No (7), Year (2015-5), Pages (4579-4585)
 3. robabe vali aftari , کرمت الله رضایی , Sayed Ali Mortazavi , علیرضا بندانی , THE OPTIMIZED CONCENTRATION AND PURITY OF SPIRULINA PLATENSIS C-PHYCOCYANIN: A COMPARATIVE STUDY ON MICROWAVE-ASSISTED AND ULTRASOUND-ASSISTED EXTRACTION METHODS, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (39), No (6), Year (2015-12), Pages (3080-3091)
 4. behrooz alizadeh behbahani , Fakhri Shahidi , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Use of Plantago major seed mucilage as a novel edible coating incorporated with Anethum graveolens essential oil on shelf life extension of beef in refrigerated storage, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (94), No (1), Year (2017-1), Pages (515-526)
 5. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Fakhri Shahidi , محمد علی حصاری , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Plantago major Seed Mucilage: Optimization of extraction and some physicochemical and rheological aspects, Carbohydrate Polymers, Volume (155), No (1), Year (2016-12), Pages (68-77)
 6. , Seyed Mohammad Ali Razavi , Sayed Ali Mortazavi , Mostafa Mazaheri Tehrani , Textural characteristics of pasta enriched with full fat soy flour; An optimization study using Response Surface Methodology, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, Volume (11), No (6), Year (2016-2), Pages (719-728)
 7. Davoud Salar Bashi , Sayed Ali Mortazavi , Mostafa Shahidi Noghabi , Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz , Nasser Sedaghat , Mohammad Ramezani , Iman Shahabi Ghahfarrokhi , Development of new active packaging film made from a soluble soybean polysaccharide incorporating ZnO nanoparticles, Carbohydrate Polymers, Volume (140), No (1), Year (2016-6), Pages (220-227)
 8. Alireza Sadeghi , Sayed Ali Mortazavi , Ahmad Reza Bahrami , Balal Sadeghi , Maryam Moghaddam Matin , Designing a SYBR Green Absolute Real time PCR Assay for Specific Detection and Quantification of Bacillus subtilis in Dough Used for Bread Making, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (6), No (2), Year (2014-12), Pages (83-92)
 9. Farideh Tabatabaei yazdi , behrooz alizadeh behbahani , Alireza Vasiee , Sayed Ali Mortazavi , forouzan tabatabaie yazdy , Antifungal activity of extracts Biarum carduchorum (Kardeh) on Aspergillus fumigatus and Penicillium expansum in vitro, تحقیقات علوم پزشکی زاهدان - Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Volume (18), No (4), Year (2016-4), Pages (1-7)
 10. Farideh Tabatabaei yazdi , behrooz alizadeh behbahani , Alireza Vasiee , Sayed Ali Mortazavi , forouzan tabatabaie yazdy , An investigation on the effect of alcoholic and aqueous extracts of Dorema aucheri (Bilhar) on some pathogenic bacteria in vitro, Journal of Paramedical Sciences, Volume (6), No (1), Year (2015-4), Pages (58-64)
 11. mohammad noshad , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , effect of pretreatment on quality of dried quince, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, Volume (10), No (2), Year (2014-7), Pages (182-187)
 12. mansour saeedi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Elnaz Milani , Farideh Tabatabaei yazdi , Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Winter Salad (Local Pickle) during Fermentation Using 16S rRNA Gene Sequence Analysis, Journal of Food Safety, Year (2015-1), Pages (1-8)
 13. Mahboubeh Rezaei , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Silver Nanocomposite and its Antimicrobial Effect in Reducing Microbial Load of Cakes, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (7), No (8), Year (2014-6), Pages (1-3)
 14. Asad Mohammad Amini , Seyed Mohammad Ali Razavi , Sayed Ali Mortazavi , Morphological, physicochemical, and viscoelastic properties of sonicated corn starch, Carbohydrate Polymers, Volume (122), No (5), Year (2015-5), Pages (282-292)
 15. Elnaz Milani , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Seyed Alireza Vakili , H.B. Ghoddusi , Microbiological, Biochemical and Rheological Changes Throughout Ripening of Kurdish Cheese, Journal of Food Safety, Volume (34), No (2), Year (2014-5), Pages (168-175)
 16. majid afshari , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Zarin Es’haghi5 , Investigating the influence of pH, temperature and agitation speed on yellow pigment production by Penicillium aculeatum ATCC 10409, Natural Product Research, Volume (12), No (1), Year (2015-1), Pages (1-7)
 17. monirosadat shakeri , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Ahmad Reza Bahrami , Mohammadreza Nassiri , Application of PCR Technique in Combination with DNase Treatment for Detection of Viable Lactobacillus acidophilus Bacteria, Journal of Food Quality, Volume (37), No (4), Year (2014-7), Pages (291-295)
 18. hassan nakhchian , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Isolation, Identification and Growth’s Comparison f Mold Types In A Cake Factory Environment And Final Products, International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, Volume (2), No (8), Year (2014-6), Pages (2505-2517)
 19. Mohammad Reza Edalatian Dovom , Mohammad B Habibi Najafi , Sayed Ali Mortazavi , Identification of Anti-microbial Producing Enterococci Isolated from Iranian Raw Milk Cheeses Using Polyphasic Approach, Applied Food Biotechnology, Volume (1), No (2), Year (2014-10), Pages (19-24)
 20. alireza vasiee , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Mohammad Reza Edalatian Dovom , Isolation, identification and characterization of probiotic Lactobacilli spp. from Tarkhineh, International Food Research Journal, Volume (21), No (6), Year (2014-12), Pages (2487-2492)
 21. Mohammad Hassan Kamani , Omid Safari , Sayed Ali Mortazavi , Sahar Sabahi , Masoomeh Mehraban Sang Atash , Relationship between microbial load and histamine content in the rainbow trout fillet during refrigeration, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Volume (17), No (4), Year (2014-12), Pages (1-8)
 22. Amir Pourfarzad , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , Mehdi Karimi , Sayed Ali Mortazavi , Optimization of a novel improver gel formulation for Barbari flat bread using response surface methodology, Journal of Food Science and Technology, Volume (51), No (10), Year (2014-6), Pages (2344-2356)
 23. Seyedhossein Razavizadegan Jahromi , Farideh Tabatabaei yazdi , مهدی کریمی , Sayed Ali Mortazavi , مهدی قیافه داودی , امیر پورفرزاد , عبدالله همتیان سورکی , Application of Glazing for Bread Quality Improvement, Food and Bioprocess Technology, Volume (5), No (1), Year (2012-10), Pages (2381-2391)
 24. maryam heidari sureshjani , Farideh Tabatabaei yazdi , behrooz alizadeh behbahani , Sayed Ali Mortazavi , Antimicrobial Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Satureja bachtiarica on Some Pathogenic Bacteria in Vitro, تحقیقات علوم پزشکی زاهدان - Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Volume (17), No (7), Year (2015-1), Pages (25-29)
 25. maryam heidari sureshjani , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , behrooz alizadeh behbahani , Fakhri Shahidi , Antimicrobial effects of Kelussia odoratissima extracts against food borne and food spoilage bacteria "in vitro", Journal of Paramedical Sciences, Volume (5), No (2), Year (2014-5), Pages (115-120)
 26. Mohammad Hassan Kamani , Omid Safari , Sayed Ali Mortazavi , Masoomeh Mehraban Sang Atash , Predicting the contents of volatile and non-volatile amines in rainbow trout fillet during storage time via image processing technique, Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, Volume (7), No (5), Year (2015-8), Pages (589-598)
 27. Mohammad Jouki , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Arash Koocheki , Naimeh Khazaei , Use of quince seed mucilage edible films containing natural preservatives toenhance physico-chemical quality of rainbow trout fillets during cold storage, Food Science and Human Wellness, Volume (3), No (2), Year (2014-6), Pages (65-72)
 28. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Mohammad Mahdi Gholian , Fatemeh Zendeboodi , alireza vasiee , Antimicrobial effect of Carboxy Methyl Cellulose (CMC) containing aqueous and ethanolic Eucalyptus camaldulensis L. leaves extract against Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis, Journal of Paramedical Sciences, Volume (5), No (2), Year (2014-6), Pages (59-69)
 29. Farideh Tabatabaei yazdi , behrooz alizadeh behbahani , Sayed Ali Mortazavi , Investigating the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of the Lavandula stoechas L. and Rosmarinus officinalis L. extracts on pathogen bacterias “in vitro”, Journal of Paramedical Sciences, Volume (5), No (2), Year (2014-5), Pages (91-101)
 30. seyed mohammad bagher hashemi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Elnaz Milani , Zarrin Eshaghi , Potentially Probiotic Lactobacillus Strains from Traditional Kurdish Cheese, Probiotics and Antimicrobial Proteins, Volume (6), No (1), Year (2014-1), Pages (22-31)
 31. seyed mohammad bagher hashemi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Elnaz Milani , Zarrin Eshaghi , Metabolism of extracted inulin from Helianthus tuberosusby Lactobacillus strains isolated from traditional Kordish cheese, International Food Research Journal, Volume (20), No (6), Year (2013-7), Pages (3283-3286)
 32. Mohammad Jouki , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Arash Koocheki , Optimization of extraction, antioxidant activity and functionalproperties of quince seed mucilage by RSM, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (66), No (1), Year (2014-5), Pages (113-124)
 33. maryam heidari sureshjani , Farideh Tabatabaei yazdi , behrooz alizadeh behbahani , Sayed Ali Mortazavi , Antimicrobial Effect of Aqueous, Ethanol, Methanol and Glycerin Extracts of Satureja bachtiarica on Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus epidermidis, تحقیقات علوم پزشکی زاهدان - Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Volume (17), No (7), Year (2015-1), Pages (11-15)
 34. Mohammad Jouki , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Arash Koocheki , Naimeh Khazaei , Effect of quince seed mucilage edible films incorporated with oregano or thyme essential oil on shelf life extension of refrigerated rainbow trout fillets, International Journal of Food Microbiology, Volume (174), No (17), Year (2014-3), Pages (88-97)
 35. A.Sharifi , Sayed Ali Mortazavi , A.Maskooki , M.Niakousari , A.H.Elhamirad , Optimization of Subcritical Water Extraction of Bioactive Compounds from Barberry Fruit (Berberis vulgaris) by Using Response Surface Methodology, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (6), No (2), Year (2013-7), Pages (89-96)
 36. Farzad Farbod , Ahmad Kalbasi , Sohrab Moini , Zahra Emam-Djomeh , Hadi Razavi , Sayed Ali Mortazavi , Optimization of Operational Parameters to Fortify Iranian UF-Feta Cheese with Fish Oil Using Response Surface Methodology, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (11), No (2), Year (2013-6), Pages (1-13)
 37. Bahareh Tabatabaee Amid , Hamed Mirhosseini , Hashem Puorazrang , Sayed Ali Mortazavi , Implications of Partial Conjugation of Whey Protein Isolate to Durian Seed Gum through Maillard Reactions: Foaming Properties, Water Holding Capacity and Interfacial Activity, Molecules, Volume (18), No (12), Year (2013-8), Pages (15110-15125)
 38. Farzad Farbod , Sohrab Moini , Zahra Emam-Djomeh , Hadi Razavi , Sayed Ali Mortazavi , Hamed-Reza Beheshti , The Effects of Storage Time on Physiochemical, Rheological, Micro- Structural and Sensory Properties of Feta Cheese Fortified with Fish and Olive Oils, Journal of Nutrition & Food Sciences, Volume (3), No (5), Year (2013-8), Pages (1-8)
 39. Seyedhossein Razavizadegan Jahromi , Mehdi Karimi , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Response Surface Optimization of Barbari Bread-Making Process Variables: Interrelationship of Texture, Image and Organoleptic Characteristics; Using Image Analysis for Quality and Shelf Life Prediction, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (38), No (8), Year (2014-5), Pages (1608-1621)
 40. Seyedhossein Razavizadegan Jahromi , Farideh Tabatabaei yazdi , Mehdi Karimi , Sayed Ali Mortazavi , Bread-Making Process Optimization: Staling Kinetics, Relationship of Batter Rheology, Shelf Life, Quality and Sensory Characteristics of Barbari Bread, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (38), No (4), Year (2014-6), Pages (1447-1460)
 41. Mohammad Jouki , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Arash Koocheki , Physical, barrier and antioxidant properties of a novel plasticizededible film from quince seed mucilage, International Journal of Biological Macromolecules, Volume (62), No (1), Year (2013-11), Pages (500-507)
 42. Mohammad Jouki , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Arash Koocheki , Quince seed mucilage films incorporated with oregano essential oil: Physical, thermal, barrier, antioxidant and antibacterial properties, Food Hydrocolloids, Volume (36), No (1), Year (2014-5), Pages (9-19)
 43. Mohammad Jouki , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Arash Koocheki , Characterization of antioxidant–antibacterial quince seed mucilagefilms containing thyme essential oil, Carbohydrate Polymers, Volume (99), No (2), Year (2014-1), Pages (537-546)
 44. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , F. Zendeboodi , M. M. Gholian , alireza vasiee , Effect of aqueous and ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis L. on food infection and intoxication microorganisms “in vitro”, Journal of Paramedical Sciences, Volume (4), No (3), Year (2013-6), Pages (89-99)
 45. Masoud Yavarmanesh , Morteza Abbaszadegan , Absar Alum , Sayed Ali Mortazavi , Mohammad B Habibi Najafi , Mohammad Reza Bassami , Mohammadreza Nassiri , Impact of Milk Components on Recovery of Viral RNA from MS2 Bacteriophage, Food and Environmental Virology, Volume (5), No (2), Year (2013-5), Pages (103-109)
 46. maryam heidari sureshjani , Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , behrooz alizadeh behbahani , Antimicrobial effect of Satureja bachtiarica extracts aqueous and ethanolic on Escherichia coli and Staphylococcus aureus, Scientific Journal of Biological Sciences, Volume (2), No (2), Year (2013-2), Pages (24-31)
 47. Farideh Tabatabaei yazdi , behrooz alizadeh behbahani , Sayed Ali Mortazavi , Effect of temperature and salt concentration on microbial changes during Tarkhineh fermentation, Scientific Journal of Biological Sciences, Volume (2), No (1), Year (2013-1), Pages (8-16)
 48. mohammad noshad , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Multi-Objective Optimization of Osmotic– Ultrasonic Pretreatments and Hot-Air Drying of Quince Using Response Surface Methodology, Food and Bioprocess Technology, Volume (5), No (6), Year (2012-4), Pages (2098-2110)
 49. Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Arash Koocheki , Shahnaz Afsharian , behrooz alizadeh behbahani , Antimicrobial properties of plant extracts of Thymus vulgaris L., Ziziphora tenuior L. and Mentha Spicata L., against important foodborne pathogens in vitro, Scientific Journal of Microbiology, Volume (2), No (2), Year (2013-2), Pages (23-30)
 50. Farideh Tabatabaei yazdi , behrooz alizadeh behbahani , Mohebbat Mohebbi , Sayed Ali Mortazavi , arash ghaitaranpour , Effect of temperature on microbial changes during kimchi fermentation, Scientific Journal of Microbiology, Volume (2), No (1), Year (2013-1), Pages (9-14)
 51. Farideh Tabatabaei yazdi , Mohebbat Mohebbi , Sayed Ali Mortazavi , behrooz alizadeh behbahani , arash ghaitaranpour , Mohammad Jouki , Isolation, identification and comparison of lactic acid bacteria from fermented be produced in Iran Kimchi with Korean commercial samples: introduction of a probiotic product, Scientific Journal of Biological Sciences, Volume (1), No (6), Year (2012-12), Pages (120-125)
 52. Farideh Tabatabaei yazdi , behrooz alizadeh behbahani , Mohebbat Mohebbi , Sayed Ali Mortazavi , A. Ghaitaranpour , Identification of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh, a traditional Iranian fermented food, Scientific Journal of Microbiology, Volume (1), No (7), Year (2012-12), Pages (152-159)
 53. rosita salari , Mohammad B Habibi Najafi , M. T. Boroushaki , Sayed Ali Mortazavi , M. Fathi Najafi , Assessment of the Microbiological Quality and Mycotoxin Contamination of Iranian Red Pepper Spice, Journal of Agriculture Science and Technology, Volume (14), No (6), Year (2012-12), Pages (1-11)
 54. nasser valipoor motlagh , Mahmod Taghi Hamed Mosavian , Sayed Ali Mortazavi , A. Tamizi , Beneficial Effects of Polyethylene Packages Containing Micrometer-Sized Silver Particles on the Quality and Shelf Life of Dried Barberry (Berberis vulgaris), Journal of Food Science, Volume (77), No (1), Year (2012-1), Pages (2-9)
 55. Mohammad Reza Edalatian Dovom , Mohammad B Habibi Najafi , Sayed Ali Mortazavi , Angel Alegria , Susana Delgado , Mohammad Reza Bassami , Baltasar Mayo , Production of bacteriocins by Enterococcus spp. isolated from traditional, Iranian, raw milk cheeses, and detection of their encoding genes, European Food Research and Technology, Volume (234), No (5), Year (2012-5), Pages (789-796)
 56. mohammad noshad , Fakhri Shahidi , Mohebbat Mohebbi , Sayed Ali Mortazavi , Desorption Isotherms and Thermodynamic Properties of Fresh and Osmotic–Ultrasonic Dehydrated Quinces, Journal of Food Processing and Preservation, Year (2012-1), Pages (1-10)
 57. mohammad noshad , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Effect of osmosis and ultrasound pretreatment on the moisture adsorption isotherms of quince, Food and Bioproducts Processing, Volume (90), No (3), Year (2012-3), Pages (266-274)
 58. Naser Valipour Motlagh , Mahmod Taghi Hamed Mosavian , Sayed Ali Mortazavi , Effect of Polyethylene Packaging Modified with Silver Particles on the Microbial, Sensory and Appearance of Dried Barberry, Packaging Technology and Science, Volume (26), No (1), Year (2013-2), Pages (39-49)
 59. Amir Pourfarzad , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , M. Karimi , Sayed Ali Mortazavi , M. G. Davoodi , Abdollah Hematian Sourki , Seyedhossein Razavizadegan Jahromi , Effect of polyols on shelf-life and quality of flat bread fortified with soy flour, Journal of Food Process Engineering, Volume (34), No (5), Year (2011-10), Pages (1435-1448)
 60. mohammad noshad , Mohebbat Mohebbi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Kinetic modeling of rehydration in air-dried quinces pretreated with osmotic dehydration and ultrasonic, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (36), No (5), Year (2012-6), Pages (383-392)
 61. Mohammad Reza Edalatian Dovom , Mohammad B Habibi Najafi , Sayed Ali Mortazavi , Baltasar Mayo , The biodiversity and evolution of lactic flora during ripening of the Iranian semisoft Lighvan cheese, International Journal of Dairy Technology, Volume (65), No (1), Year (2012-2), Pages (81-89)
 62. Mohammad Reza Edalatian Dovom , Mohammad B Habibi Najafi , Sayed Ali Mortazavi , Angel Alegria , Mohammadreza Nassiri , Mohammad Reza Bassami , Baltasar Mayo , Microbial diversity of the traditional Iranian cheeses Lighvan and Koozeh, as revealed by polyphasic culturing and culture-independent approaches, Dairy Science & Technology, Volume (92), No (4), Year (2012-1), Pages (75-90)
 63. Reihaneh Noorbakhsh , Ahmad Reza Bahrami , Sayed Ali Mortazavi , , Masoumeh Bahreini , PCR-based Identification of Aflatoxigenic Fungi Associated with Iranian Saffron, Food Science and Biotechnology, Volume (18), No (4), Year (2009-9), Pages (1038-1041)
 64. M. Vaziri , H. Abbasi , Sayed Ali Mortazavi , MICROSTRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES OF QUARG CHEESE AS AFFECTED BY DIFFERENT HEAT TREATMENTS, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (34), No (10), Year (2010-10), Pages (2-14)
 65. farshid nickfar , Farideh Tabatabaei yazdi , Mohammad Elahi , Sayed Ali Mortazavi , M. Karimi , Effect of thermo-ultrasonication on the survival of baker’s yeast, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (8), No (6), Year (2010-8), Pages (656-661)
 66. Arash Koocheki , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , Seyed Mohammad Ali Razavi , Rasoul Kadkhodaee , Jafar M. Milani , Optimization of mucilage extraction from Qodume shirazi seed (Alyssum homolocarpum) using response surface methodology, Journal of Food Process Engineering, Volume (33), No (5), Year (2010-10), Pages (861-882)
 67. Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Effects of Ultrasound Treatment on Viability and, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (8), No (3), Year (2010-8), Pages (301-304)
 68. Reihaneh Noorbakhsh , Sayed Ali Mortazavi , Mojtaba Sankian , Fakhri Shahidi , Mohammad Ali Assarehzadegan , AbdolReza Varasteh , Cloning, expression, characterization, and computational approach for cross-reactivity prediction of manganese superoxide dismutase allergen from pistachio nut, Allergology International, Volume (59), No (3), Year (2010-9), Pages (295-304)
 69. Reihaneh Noorbakhsh , Sayed Ali Mortazavi , Mojtaba Sankian , Fakhri Shahidi , Soheila J. Maleki , leila roozbeh nasiraie , Reza Falak , Hamid Reza Sima , Abdolreza Varasteh , Influence of Processing on the Allergenic Properties of Pistachio Nut Assessed in Vitro, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Volume (58), No (18), Year (2010-8), Pages (10231-10235)
 70. S.H. Hosseini-Parvar , L. Matia-Merino , K.K.T. Goh , Seyed Mohammad Ali Razavi , Sayed Ali Mortazavi , Steady shear flow behavior of gum extracted from Ocimum basilicum L. seed: Effect of concentration and temperature, Journal of Food Engineering, Volume (101), No (3), Year (2010-12), Pages (229-342)
 71. Masoud Yavarmanesh , M.Abbaszadegan , Sayed Ali Mortazavi , Mohammad B Habibi Najafi , Mohammad Reza Bassami , Mohammadreza Nassiri , Impact of milk components in recovery of the MS2 bacteriophage as an indicator of enteric viruses, Journal of Virological Methods, Volume (168), No (2), Year (2010-9), Pages (103-107)
 72. Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , forouzan tabatabaie yazdy , Abdol Ghaffar Ebadi , Reduction of patulin in apple juice after treatment with SO2 and heat, Indian Journal of Science and Technology, Volume (0.3), No (1), Year (2010-5), Pages (596-597)
 73. Arash Koocheki , رسول کدخدایی , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , علیرضا طاهریان , Influence of Alyssum homolocarpum seed gum on the stability and flow properties of O/W emulsion prepared by high intensity ultrasound, Food Hydrocolloids, Volume (23), No (8), Year (2009-12), Pages (2416-2424)
 74. Seyed Mohammad Ali Razavi , Sayed Ali Mortazavi , Lara Matia-Merino , Seyed Hashem HosseiniParvar , Ali Motamedzadegan , Elham Khanipour , Optimization study of gum extraction from Basil seeds (Ocimum basilicum L.) using Response Surface Methodology, International Journal of Food Science and Technology, Volume (44), No (9), Year (2009-9), Pages (1755-1762)
 75. B. Nasehi , Sayed Ali Mortazavi , Seyed Mohammad Ali Razavi , Mehdi Nassiri Mahallati , R. Karim , Optimization of the extrusion conditions and formulation of spaghetti enriched with full-fat soy flour based on the cooking and color quality, International Journal of Food Sciences and Nutrition , Volume (60), No (4), Year (2009-4), Pages (205-214)
 76. Maryam Yaldagard , Sayed Ali Mortazavi , Seyed Mahmoud Mousavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Investigation of the Effects of Ultrasound on Extraction of alpha-Amylase from the Flour of Malted Barley, Journal of the ASBC-American Society of Brewing Chemists, Volume (67), No (3), Year (2009-9), Pages (141-145)
 77. Maryam Yaldagard , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Application of Ultrasonic Waves as a Priming Technique for Accelerating and Enhancing the Germination of Barley Seed: Optimization of Method by the Taguchi Approach, Journal of the Institute of Brewing, Volume (114), No (1), Year (2008-1), Pages (14-21)
 78. , Sayed Ali Mortazavi , Mohammad B Habibi Najafi , Fakhri Shahidi , The influence of multi stage alginate coating on survivability of potential, Food Research International, Volume (42), No (8), Year (2009-12), Pages (1040-1045)
 79. Maryam Yaldagard , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , The principles of ultra high pressure technology and its, African Journal of Biotechnology, Volume (7), No (16), Year (2008-8), Pages (2739-2767)
 80. Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , A.G.Ebadi , Effect of Power Ultrasound and Microstructure, Asian Journal of Chemistry, Volume (21), No (2), Year (2009-2), Pages (1589-1594)
 81. , Sayed Ali Mortazavi , Seyed Mohammad Ali Razavi , Mostafa Mazaheri Tehrani , Roselina Karim , Effects of processing variables and full fat soy flour on nutritional and sensory properties of spaghetti using mixture design approach, International Journal of Food Sciences and Nutrition , No (60), Year (2009-2), Pages (112-125)
 82. Sayed Ali Mortazavi , Mohammad B Habibi Najafi , Masoud Yavarmanesh , جواد باروئی , Application of commercial immuno assay(ELISA) technique for determination of Hepatitis A antigen(HAV) in raw milk, Food Control, Volume (19), Year (2008-7), Pages (551-556)
 83. Arash Koocheki , Sayed Ali Mortazavi , Mehdi Nassiri Mahallati , مهدی کریمی , EFFECT OF EMULSIFIERS AND FUNGAL a-AMYLASE ON RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WHEAT DOUGH AND QUALITY OF FLAT BREAD, Journal of Food Process Engineering, Volume (32), Year (2009-4), Pages (187-205)
 84. masoud najaf najafi , Sayed Ali Mortazavi , Arash Koocheki , جعفر خرمی , بولبابا رکیک , Fat and protein contents, acidity and somatic cell counts in bulk milk of Holstein cows in the Khorasan Razavi Province, Iran, International Journal of Dairy Technology, No (62), Year (2009-2), Pages (19-26)
 85. Alireza Sadeghi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mehdi Nassiri Mahallati , Evaluation of Lactobacillus sanfransicencis (ATCC 14917) and Lactobacillus plantarum (ATCC 43332) effects on Iranian Barbari bread shelf life, African Journal of Biotechnology, Volume (7), No (18), Year (2008-9), Pages (3346-3351)
 86. Arash Koocheki , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , Seyed Mohammad Ali Razavi , علیرضا طاهریان , Rheological properties of mucilage extracted from Alyssum homolocarpum seed as a new source of thickening agent, Journal of Food Engineering, No (91), Year (2009-1), Pages (490-496)
 87. Alireza Sadeghi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Balal Sadeghi , Evaluation of Sourdough Effect on Microbiological Shelf Life and Sensory Properties oflranian Barbari Bread, Biotechnology, Volume (7), No (2), Year (2008-7), Pages (354-356)
 88. Maryam Yaldagard , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , The effect of ultrasound in combination with thermal treatment, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (25), No (3), Year (2008-3), Pages (517-523)
 89. Arash Koocheki , امیر قندی , Seyed Mohammad Ali Razavi , Sayed Ali Mortazavi , Todor Vasiljevic , The rheological properties of ketchup as a function of different hydrocolloids and temperature, International Journal of Food Science and Technology, No (44), Year (2009-2), Pages (596-602)
 90. Sayed Ali Mortazavi , - - , - - , M. Moussavi , Diversity of lactic acid bacteria isolated from Kurdish ewe s milk cheese, Australian Journal of Dairy Technology, Volume (62), No (3), Year (2007-3)
 91. Alireza Sadeghi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mehdi Nassiri Mahallati , Evaluation of Different Parameters Effect on Maltodextrin Production by *-amylase termamyl2-x, World Applied Sciences Journal, Volume (3), No (1), Year (2008-3), Pages (34-39)
 92. Alireza Sadeghi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Arash Koocheki , Mohebbat Mohebbi , Evaluation of sourdough Effect on Iranian Barbari Bread Staling, World Applied Sciences Journal, Year (2007-9)
 93. Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Studying the Effects of Heat and Cold shock on Cell wall Microstructure an Survival of Some LAB in Milk, World Applied Sciences Journal, Volume (4), No (2), Year (2008-2), Pages (191-194)
 94. Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Study of Ice Cream Freezing process after Treatment with Ultrasound, World Applied Sciences Journal, Volume (4), No (2), Year (2008-2), Pages (188-190)
 95. Maryam Yaldagard , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Effect of Ultrasonie power on the activity of Barleys Alpha-amylase from post-sowing treate of s, World Applied Sciences Journal, Volume (3), No (1), Year (2008-1), Pages (91-95)
 96. Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Influence of lactulose on the survival of probiotic strains in Yoghurt, World Applied Sciences Journal, Volume (3), No (1), Year (2008-1), Pages (88-90)
 97. Maryam Yaldagard , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Influence of ultrasonic stimulation on the germination of barley seed and its alpha-amylase activity, African Journal of Biotechnology, Volume (7), No (14), Year (2008-6), Pages (2456-2471)
 98. M. Kashaninejad , Sayed Ali Mortazavi , A. Safekordi , L.G. Tabil , Some physical properties of Pistachio (Pistacia vera L.) nut and its kernel, Journal of Food Engineering, Volume (72), No (1), Year (2006-1), Pages (30-38)
 99. Seyed Mohammad Ali Razavi , Seyed Mahmoud Mousavi , Sayed Ali Mortazavi , Dynamic predication of milk ultrafiltration performance, Chemical Engineering Science, Volume (58), Year (2004-2), Pages (4185-4195)
 100. Seyed Mohammad Ali Razavi , Sayed Ali Mortazavi , Seyed Mahmoud Mousavi , Dynamic modeling of milk ultrafiltration by artificial neural networks, Journal of Membrane Science, Volume (220), No (127), Year (2003-12), Pages (47-58)
 101. Seyed Mohammad Ali Razavi , Sayed Ali Mortazavi , Seyed Mahmoud Mousavi , Application of neural networks for cross flow milk ultrafiltration simulation, International Dairy Journal, Volume (14), Year (2004-5), Pages (69-80)

عربی

 1. هاشم پورآذرنگ , سید علی مرتضوی , اثر اسانس هاي طبيعي آويشن و زنيان بر جلوگيري از رشد آسپژريلوس پارازتيكوس در پسته, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2005-3)
مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. زینب جادری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , افزایش خواص ضد میکروبی نایسین درترکیب با فناوری نانو , اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2016-10-18
 2. زینب جادری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , کاربرد باکتریوفاژها در بیوکنترل پاتوژن های مواد غذایی , اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2016-10-18
 3. زینب جادری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , تاثیر باکتریهای پروبیوتیک درکاهش آلرژی های غذایی , اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2016-10-18
 4. ندا هاشمی , سید علی مرتضوی , الناز میلانی , فریده طباطبائی یزدی , اثر شرایط فرایند اکستروژن بر ویژگیهای بیوفیزیکی و ماکروساختار فراورده حجیم شده حاوی بادام-ذرت , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-12-09
 5. ندا هاشمی , الناز میلانی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , دمای نقطه چسبندگی راهکار مناسب در ارزیابی مدت زمان ماندگاری پودرهای غذایی , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-12-09
 6. فریده طباطبائی یزدی , بهروز علیزاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی , ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره پنیرک ( )Malva neglectaبر باکتری اشرشیا کلی در شرایط آزمایشگاهی , پنجمین همایش ملی کشاورزی ، آبزیان و غذا , 2016-05-19
 7. بهروز علیزاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , ارزیابی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی عصاره سورانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شرایط محیط کشت , پنجمین همایش ملی کشاورزی ، آبزیان و غذا , 2016-05-19
 8. سید امیر حسین ابراهیمی حسینی , سید علی مرتضوی , امید صفری , معصومه مهربان سنگ آتش , بررسی روند تغییرات مجموع بازهای نیتروژن¬دار فرار در طی نگهداری فیله¬ی خرچنگ دراز آب شیرین(Astacus leptodactylus leptodactylus) در دمای Cº4توسط تکنیک پردازش تصویر , بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2015-11-11
 9. سید امیر حسین ابراهیمی حسینی , سید علی مرتضوی , امید صفری , معصومه مهربان سنگ آتش , بررسی میزان اکسایش چربی فیله¬ی خرچنگ دراز آب شیرین در طی نگهداری در دمای یخچال با استفاده از تکنیک پردازش تصویر , بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2015-11-11
 10. سیداحمد شهیدی یاساقی , محبت محبی , علی معتمدزادگان , امان محمد ضیائی فر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , سید علی مرتضوی , سرخ کردن تحت خلاء جایگزینی بر روش های سرخ کردن در جهت دستیابی به کیفیت بالاتر , دومین سمینار ملی امنیت غذایی , 2012-10-17
 11. سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , بهروز علیزاده بهبهانی , علیرضا وسیعی , اثر ضد باکتریایی عصاره آنغوزه ) Ferula assa-foetida ( بر برخی از باکتریهای بیماری زای با منشاء غذایی , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09
 12. فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , سید علی مرتضوی , بهروز علیزاده بهبهانی , شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA , اولین همایش روش های افزایش ماندگاری فراورده های غذایی بدون مواد افزودنی , 2015-03-03
 13. سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , علیرضا وسیعی , بهروز علیزاده بهبهانی , بررسی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری¬های اسید لاکتیک ایزوله شده از غذای تخمیری-عملگرای کیمچی , اولین همایش روش های افزایش ماندگاری فراورده های غذایی بدون مواد افزودنی , 2015-03-03
 14. محبوبه رضایی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , نانوکامپوزیت نقره و اثر آنتی میکروبی آن در کاهش بار میکروبی کیک , اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06
 15. محبوبه رضایی , سید علی مرتضوی , هاشم پورآذرنگ , فریده طباطبائی یزدی , برتری ویژگی های ارگانولپتیک فراورده های آردی بوسیله نانو پوششهای رس , اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06
 16. محبوبه رضایی , سید علی مرتضوی , هاشم پورآذرنگ , فریده طباطبائی یزدی , پوشش های نانو رس به عنوان ابزار بهبود خواص ارگانولپتیک در فراورده های آردی , اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06
 17. آزاده ظهوری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , تخمیرعصاره چغندر قرمز توسط لاکتیک اسید باکتری های مفید , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , 2014-05-08
 18. آزاده ظهوری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , تولید انواع ماستهای سلامتیزا با افزودنیهای طبیعی , دستاوردهای نوین در علوم غذایی , 2014-07-01
 19. وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , مهدی وریدی , مقایسه روش های موجود برای جداسازی مخمر های لیپولیتیک از ضایعات مختلف صنعتی و بررسی تولید لیپاز در آن ها , دستاوردهای نوین در علوم غذایی , 2014-07-01
 20. هانیه بیات , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , آلفا آمیلاز میکروبی و کاربردهای صنعتی آن , دستاوردهای نوین در علوم غذایی , 2014-07-01
 21. هانیه بیات , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , بررسی نقش تحریک شیمیایی و بیولوژیکی روی تولید آنزیم آلفا آمیلاز در گیاهان و میکروارگانیسم های تولید کننده آن , دستاوردهای نوین در علوم غذایی , 2014-07-01
 22. مرضیه یگانگی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , بررسی عملکردهای بیولوژیکی و سلامتی زایی لاکتوفرین (پروتئین قرمز شیر) و کاربرد های تغذیه ای آن , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-08-30
 23. محمدرضا عطاردی بیمرغی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محبت محبی , بررسی شرایط بهینه تولید کف ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از روش سطح-پاسخ , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 24. منیرالسادات شاکری , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , محمدرضا نصیری , مروری بر روش های مولکولی شناسایی و شمارش باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 25. علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , منصور سعیدی , سید علی مرتضوی , جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک ترخینه، میان وعده ای تخمیری با روش های مبتنی بر کشت , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 26. علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , منصور سعیدی , استفاده از روش مولکولی rep- PCR برای بررسی افتراق درون گونه ای سویه های لاکتوباسیلوس پلانتاروم و برویس ایزوله شده از ترخینه , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 27. منصور سعیدی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , النلز میلانی , فریده طباطبائی یزدی , شناسایی تنوع فلور لاکتیکی سالاد زمستانه در طی دوره ی رسیدگی، با استفاده از توالی یابی ناحیه ی 16s rDNA , اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30
 28. ابوالفضل رضاطلب , سید علی مرتضوی , محمدحسین حدادخداپرست , امیر حسین الهامی راد , حسین استیری , اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی روغن دانه زرشک زرافشانی منطقه خراسان رضوی , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 29. هاتفه هاتفی , سید علی مرتضوی , محمدحسین حدادخداپرست , الناز میلانی , تاثیر اسانس دارچین برکیفیت خرمای پوشش یافته با ایزوله پروتئین خلر در طول دوره نگهداری , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 30. هاتفه هاتفی , سید علی مرتضوی , محمدحسین حدادخداپرست , الناز میلانی , تاثیر پوشش خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین خلر حاوی دارچین و اسید فوماریک بر خواص فیزیکوشیمیایی خرمای بم , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 31. آسیه مهرزاد , سید علی مرتضوی , رویا رضائیان دلوئی , معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , شناسایی ژن های مولد زرالنون در سویه های fusarium graminearum جداشده از دانه های ذرت , 21th National congress of food science and technology , 2013-10-29
 32. آسیه مهرزاد , سید علی مرتضوی , رویا رضائیان دلوئی , معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , بررسی آلودگی دانه های ذرت مورد استفاده در خوراک دام به Fusarium graminearum با استفاده از تکنیک مولکولی PCR , 21th National congress of food science and technology , 2013-10-29
 33. شهناز افشاریان , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصاره های آبی و اتانولی کلم برگ قرمز (Brassica oleracea) بر اشرشیا کلی , سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا , 2013-12-19
 34. شهناز افشاریان , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی هویج فرنگی (Daucus carota L) بر اشرشیا کلی , سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا , 2013-12-19
 35. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمد بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , شناسایی قارچ های مولد آفلاتوکسین در کشمش با استفاده از روش Multiplex PCA , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 36. محمد نوشاد , محبت محبی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی در طی فرایند خشک کردن به , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 37. محمد نوشاد , محبت محبی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , کاربرد سیستم استنتاج تطبیقی فای-عصبی (ANFIS) در پیش بینی میزان از دست دادن آب اسلایس های به در طی فرایند آبگیری اسمزی با استفاده از فراصوت , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 38. محمد نوشاد , محبت محبی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , پیش بینی محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرایند آبگیری مجدد اسلایس های به خشک شده با استفاده از پیش تیمار فراصوت- اسمز , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 39. سیداحمد شهیدی یاساقی , محبت محبی , علی معتمدزادگان , امان محمد ضیائی فر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , سید علی مرتضوی , مروری بر مدلسازی انتقال جرم و حرارت در مورد سرخ کردن مواد غذایی , دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-10-18
 40. حسین زنگانه , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , الناز میلانی , بررسی مقاومت انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیک های رایج و فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 41. حسین زنگانه , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , الناز میلانی , استفاده از باکتریوسین ها به عنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در فراورده های غذایی , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 42. فریده طباطبائی یزدی , بهروز علیزاده بهبهانی , مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) بر باسیلوس سرئوس , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 43. فریده طباطبائی یزدی , بهروز علیزاده بهبهانی , مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , فروزان طباطبائی یزدی , بررسی اثر شوک اولتراسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 44. علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , معرفی برخی از روش های مولکولی و مدرن ژنتیکی مبتنی بر کشت برای شناسایی و تمایز باکتری های اسید لاکتیک , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 45. علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , بررسی تنوع میکروبی ترخینه با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 46. رهام جلالوند , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , الناز میلانی , بررسی تنوع زیستی، جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی سالاد زمستانی بر پایه روش های مبتنی بر کشت و کلاسیک , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 47. آزاده ظهوری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , تاثیر فراوری بر میزان بتاللیین و اسیدهای فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی چغندر قرمز , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 48. محبوبه رضایی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , اثر آنتی میکروبی پوشش های نانو نقره در کاهش بار میکروبی فراورده های آردی , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 49. وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , بررسی روش های غربال گری میکروارگانیسم های لیپولیتیک از ضایعات کشاورزی با روش کشت آگار , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 50. وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , بررسی و مقایسه جامع روش های جداسازی میکروارگانیسم های لیپولیتیک , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 51. وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , کاربردهای نوین لیپاز در صنعت غذا , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 52. هانیه بیات , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , تولید آنزیم آمیلاز از آسپرژیلوس اوریزا NPUST-FS-206-A1 , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 53. هانیه بیات , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , کاربرد طرح های آماری برای بهینه سازی پارامترها و محیط کشت تولید آنزیم آلفا آمیلاز از آسپرژیلوس اویزا , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 54. فریده طباطبائی یزدی , بهروز علیزاده بهبهانی , مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی چویل(Ferulago angulata) بر اشرشیاکلی , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 55. علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس های موجود در غذای سنتی ترخینه با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولی , دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران , 2013-10-02
 56. علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , محمدرضا عدالتیان دوم , بررسی خواص پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده از ترخینه , دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران , 2013-10-02
 57. مریم بشارتی , احمدرضا بهرامی , منصور مشرقی , مریم مقدم متین , سید علی مرتضوی , منیره بهرامی , ارائه پرایمرهای مناسب به منظور شناسایی باکتری های مختلف گونه سالمونلا انتریکا به روش PCR- TTGE , همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15
 58. الناز میلانی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , حمید بهادر قدوسی , سیدعلیرضا وکیلی , لیلا روزبه نصیرایی , شناسایی مولکولی تنوع زیستی فلورلاکتیکی ایزوله شده از پنیرمحلی کردی در طول دوره رسیدگی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 59. امیر پورفرزاد , محمدحسین حدادخداپرست , سید علی مرتضوی , مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبود دهنده نان بربری بر خواص مکانیکی خمیر با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ , نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10
 60. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , آرش قیطران پور , سید علی مرتضوی , بررسی روش های نوین پاستوریزاسیون تخم مرغ , کنگره ملی پژوهشگران ونخبگان ایمنی غذا - از مزرعه تا سفره , 2013-02-18
 61. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , علیرضا وسیعی , بررسی مهندسی متابولیک در لاکتیک اسید باکتری ها برای تولید متابولیت های اولیه و ثانویه ایمن در صنعت غذا , همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15
 62. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , آرش قیطران پور , بیوسنتز نانو ذرات طلا و نقره با استفاده از قارچ ورتی سیلیوم و فوزاریوم , همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15
 63. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , محبت محبی , سید علی مرتضوی , آرش قیطران پور , بررسی تاثیر لاکتیک اسید باکتری های موجود در غذای سنتی ترخینه بر روی بهداشت و سلامت آن , همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15
 64. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , آرش قیطران پور , بررسی ارزش تغذیه ای و نقش سلامتی زایی خاویار , همایش ملی ابزیان بوشهر , 2012-12-20
 65. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , محبت محبی , سید علی مرتضوی , آرش قیطران پور , بررسی تاثیر بسته‌بندی بر خصوصیات کیفی وبازاریابی صنعتی کیمچی حاوی عصاره ماهی و میگو , همایش ملی ابزیان بوشهر , 2012-12-20
 66. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , علیرضا وسیعی , بررسی میزان اشرشیاکلی در گوشت چرخ شده ماهی هامور معمولی (Epinepheelus coioides) حاوی عصاره اتانولی برگ اکالیپتوس کامالدوالنس , همایش ملی ابزیان بوشهر , 2012-12-20
 67. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , شیما جلدانی , بررسی میکروبی و عوامل موثر در افزایش کیفیت غذاهای دریایی , همایش ملی ابزیان بوشهر , 2012-12-20
 68. بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , شیما جلدانی , بررسی روش های بسته بندی برکیفیت وبازار پسندی سوریمی , همایش ملی ابزیان بوشهر , 2012-12-20
 69. فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , آرش قیطران پور , سید علی مرتضوی , شهناز افشاریان , بررسی بهداشت و کنترل کیفیت کیمچی با استفاده از باکتریهای آغازگر , اولین همایش بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15
 70. آسیه مهرزاد , سید علی مرتضوی , رویا رضائیان دلوئی , معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , عبدالله صالحی , شناسایی مولکولی جدایه های Fusarium graminearum و Fusarium culmurum جداشده از دانه های ذرت و جو مورد استفاده در گاوداریهای استان خراسان رضوی , 3rd Iranian agricultural biotechnology congress , 2012-09-03
 71. محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , محمدرضا باسامی , بررسی تنوع ژنتیکی و تغییرات فلور باکتریهای اسیدلاکتیک با استفاده از روشهای مولکولی در پنیر لیقوان – یک پنیر ایرانی حاصل از شیر خام , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 72. محمدعلی عطار , مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا عدالتیان دوم , مریم شیر افکن , ارزیابی خاستگاه باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس موجود در پنیر لیقوان با تکیه بر روش های مبتنی برکشت و روش مولکولی , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 73. محبوبه سرابی جماب , فخری شهیدی , احمدرضا بهرامی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , معصومه مهربان سنگ آتش , مرضیه حسینی نژاد , جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی , بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-15
 74. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , فخری شهیدی , مریم مقدم متین , مرتضی خمیری , ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران , نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری‌بیوتیک ایران , 2011-04-21
 75. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , تشخیص عوامل مولد روپینس در خمیر نان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز , دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2011-02-16
 76. شادی بصیری , فخری شهیدی , رضا فرهوش , رسول کدخدایی , سید علی مرتضوی , شناسایی روغن هسته انار به شیوه دستگاهی , همایش ملی انار , 2011-10-05
 77. شادی بصیری , رضا فرهوش , فخری شهیدی , رسول کدخدایی , سید علی مرتضوی , بررسی راندمان تولید عصاره های مختلف از هسته انار و اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی آنها , همایش ملی انار , 2011-10-05
 78. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , ارزیابی تاثیر شرایط تخمیر کشت آغازگر اختصاصی بر قوام خمیر ترش حاصل از آرد نان های غالب در ایران , دومین همایش میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2011-02-16
 79. عبدالله همتیان سورکی , فریده طباطبائی یزدی , مهدی قیافه داوودی , سید علی مرتضوی , سید علی هاشمی , بررسی کامپوزیتهای اتیلن سبک-خاک رس در افزایش کیفیت ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) , دومین همایش ملی کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی , 2009-10-07
 80. فاطمه ضابطیان حسینی , سید علی مرتضوی , صدیقه فضلی بزاز , آرش کوچکی , شاری بلوریان , بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آویسن باغی (تیموس ولگاریس) بر E. coli O157:H7 در سس مایونز , همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران , 2010-02-28
 81. فخری شهیدی , علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , ارائه مدلی جهت بهبود حجم پس از پخت و تاخیر بیاتی در نان گندم نیمه حجیم با استفاده از خمیر ترش , نخستین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران , 2007-06-12
 82. علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , توانایی های خمیر ترش جهت بهبود ارزش تغذیه ای و ایجاد خواص سلامتی بخش در فراورده های غلات , اولین کنفرانس ملی غذای عملگر ایران , 2006-07-13
 83. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی , دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2001-10-09
 84. فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , هاشم پورآذرنگ , محمدحسین توسلی , کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش , اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست , 2007-02-21
 85. مصطفی مظاهری طهرانی , امیر قندی , سید علی مرتضوی , روش جدید اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی , دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-12
 86. مصطفی مظاهری طهرانی , محمدرضا عدالتیان دوم , سید علی مرتضوی , منوچهر حامدی , اثر واریته‌و‌زمان‌نگهداری‌روی‌ویژگیهای‌شیمیایی‌رب‌گوجه‌‌فرنگی حاصل از چهار واریته , پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2005-03-01
 87. سیدمحمدعلی رضوی , سید علی مرتضوی , سیدمحمود موسوی , تأثیر عوامل مختلف بر ویسکوزیته و دانسیته پرمیت در طی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر , هشتمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران , 2003-10-21
 88. سید هاشم حسینی پرور , سید علی مرتضوی , حمیدرضا پوررضا , سیدمحمدعلی رضوی , الهام خانی پور , کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستم های بینایی کامپیوتری , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14
 89. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , نفیسه واحدی , بهینه سازی شرایط حرارت دهی اولیه گوجه فرنگی در تولید رب , اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی , 2009-02-11
 90. ناصر صداقت , سید علی مرتضوی , Inteaze Alli , ابراهیم نوروزی , مهدی نصیری محلاتی , مدلینگ شرایط نگهداری و بسته بندی پسته خام خشک , پانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2004-05-01
 91. علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی تاثیر اسیدیته قابل تیتر خمیرترش بر زمان ماندگاری نان بربری , هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 92. رضا رضایی مکرم , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , فخری شهیدی , مرتضی خمیری , اثر میکروانکپسولاسیون الژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان , هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 93. رضا رضایی مکرم , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , اثر میکروانکپسولاسیون الزینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان , هیجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2008-10-14
 94. ناصر ولی پورمطلق , محمدتقی حامدموسویان , سید علی مرتضوی , تأثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته بندیهای معمولی پلی اتیلن , هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15
 95. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , اهمیت و کنترل گرفتگی مبدل های حرارتی در صنایع فراوری شیر , نخستین همایش صنعت شیر و فراورده های آن , 2001-03-21
 96. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , شهرام بيرقي طوسي , منوچهر حامدي , ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي رب تهيه شده از واريته هاي گوجه فرنگي , دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران , 2001-10-09
 97. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی , مهدی نصیری محلاتی , اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی , دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2001-10-09
 98. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , تكتم يعقوبي , سيد حسن رامع , بررسی اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی , دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2001-10-09
 99. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , امیر قندی , بهینه سازی فرمولاسیون نوشید نی گوجه فرنگی , دوازدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2001-10-09
 100. مصطفی مظاهری طهرانی , سید علی مرتضوی , استفاده از عناصر تجزيه و تحليل كمي خطر در سيستم haccp , دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران , 2001-10-09
 101. سیدمحمود موسوی , سید علی مرتضوی , سیدمحمدعلی رضوی , پتانسيل كاربرد فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي كشور , همايش بررسي دانش و فناوري غشا در ايران , 2002-04-21

انگلیسی

 1. Farideh Tabatabaei yazdi , maryam heidari sureshjani , behrooz alizadeh behbahani , Sayed Ali Mortazavi , In-vitro antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia odoratissima on Salmonella typhimurium , 4th national congress on agriculture & aquatic & food , 2014-12-04
 2. Farideh Tabatabaei yazdi , behrooz alizadeh behbahani , maryam heidari sureshjani , Sayed Ali Mortazavi , forouzan tabatabaie yazdy , Investigating of Satureja bachtiarica extract against pseudomonas aeruginosa , 4th national congress on agriculture & aquatic & food , 2014-12-04
 3. Farideh Tabatabaei yazdi , behrooz alizadeh behbahani , maryam heidari sureshjani , Sayed Ali Mortazavi , forouzan tabatabaie yazdy , Investigating of Thymus vulgaris extract on Staphylococcus aureus PTCC 2592 , 4th national congress on agriculture & aquatic & food , 2014-12-04
 4. Farideh Tabatabaei yazdi , behrooz alizadeh behbahani , maryam heidari sureshjani , Sayed Ali Mortazavi , forouzan tabatabaie yazdy , Evaluation of antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of Ferulago angulata on Escherichia coli "in vitro" , 4th national congress on agriculture & aquatic & food , 2014-12-04
 5. behrooz alizadeh behbahani , Farideh Tabatabaei yazdi , alireza vasiee , Sayed Ali Mortazavi , محمد مهدی قلیان , hossein zanganeh , maryam heidari sureshjani , Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis extract against Staphylococcus aureus , 2nd national food safety specialists congress , 2013-11-25
 6. mansour saeedi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , Elnaz Milani , Isolation and biochemical identification of lactic acid bacteria from winter salad (pickle during the ripining period) , The 2nd Iranian Congress of Medical Bacteriology , 2013-10-02
 7. Esmail Khazaei , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Mehran Azizpour , Examination of the Effect of Spirulina platensis Microalgae on Drying Kinetics and the Color Change of Kiwifruit Pastille , 1st International e-Conference on Novel Food Processing (IECFP2013) , 2013-02-26
 8. Esmail Khazaei , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mohebbat Mohebbi , Mehran Azizpour , Mathematical modeling of drying kinetics of the kiwifruit pastille , 1st International e-Conference on Novel Food Processing (IECFP2013) , 2013-02-26
 9. Mohammad Reza Edalatian Dovom , Mohammad B Habibi Najafi , Sayed Ali Mortazavi , Identification of antimicrobial producing Enterococci isolated from Iranian raw milk cheeses using cultural methods , 1st International e- conference on Novel Food Processing , 2013-02-26
 10. Amir Pourfarzad , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , M. karimi , Sayed Ali Mortazavi , EFFECT OF GEL IMPROVER COMPONENTS ON SENSORY AND QUALITY PROPERTIES OF BARBARI BREAD FORTIFIED WITH SOY FLOUR USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY , 1st INTERNATIONAL CONGRESS OF FOOD TECHNOLOGY , 2010-11-03
 11. Amir Pourfarzad , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , M. karimi , Sayed Ali Mortazavi , OPTIMIZATION OF EMULSIFIER GEL FORMULATION FOR IMPROVEMENT OF FLAT BREAD IMAGE PROPERTIES , 1st INTERNATIONAL CONGRESS OF FOOD TECHNOLOGY , 2010-11-03
 12. آسیه مهرزاد , Sayed Ali Mortazavi , رویا رضائیان دلوئی , معصومه مهربان سنگ آتش , Mohammad Mohsenzadeh , جداسازی و شناسایی فلور قارچی نمونه های جو جمع آوری شده از گاوداریهای استان خراسان رضوی , نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی , 2012-04-20
 13. Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , S. Naybandi atashi , an investigation and coparision of the effectes of natural composition staphyloccous areous and geoticum candidum in industrial doogh in samples with response surface method. , national congress of medicinal plants , 2012-05-16
 14. Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz , Fatemeh Zabetian-Hosseini , Sayed Ali Mortazavi , Arash Koocheki , Shadi Bolorian , Predictive model for antimicrobial effect of Thymus vulgaris extract on Salmonella enteritidis PT4 in mayonnaise , IUFoST 2010- 15th World Congress of Food Science Technology , 2010-08-22
 15. Elnaz Milani , Arash Koocheki , Marzieh Moeenfard , Sayed Ali Mortazavi , The distribution of some pathogenic micro-organisms in Kurdish cheese during ripening , IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk , 2011-05-16
 16. Mohammad Reza Edalatian Dovom , Mohammad B Habibi Najafi , Sayed Ali Mortazavi , Baltazar Mayo , Molecular analysis of the diversity and evolution of lactic flora in Lighvan-an Iranian raw sheep's milk- cheese , IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk , 2011-05-16
 17. Mohammad Reza Edalatian Dovom , Mohammad B Habibi Najafi , Sayed Ali Mortazavi , Majid Hashemi , Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Koozeh Cheese , 2nd International Congress of Food Hygiene , 2011-04-30
 18. Elnaz Milani , Arash Koocheki , Sayed Ali Mortazavi , Marzieh Moeenfard , Survey on traditional Kurdish cheese contamination by staphylococcus aureus & salmonella during ripening times , IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk , 2011-05-16
 19. Sedigheh Fazly Bazzaz , Fatemeh Zabetian Hosseini , Sayed Ali Mortazavi , Arash Koocheki , Shadi Bolourian , Study of antibacterial effect of Thymus vulgaris extract on Salmonella enteritidis PT4 and Escherichia coli O157:H7 in mayonnaise at 25°C by RSM , The Annual Meeting & Exhibition of the Australian Society of Microbiology , 2010-07-04
 20. Fatemeh Zabetian Hosseini , Bibi sedigheh Fazly Bazzaz, , Sayed Ali Mortazavi , Arash Koocheki , Shadi Bolourian , Modeling the behavioral pattern of E.coli O157:H7 in mayonnaise affected by Thymus vulgaris extract as a preservative at 4°C and 25°C , International Medicinal and Aromatic Plants Symposium , 2010-06-21
 21. Reihaneh Noorbakhsh , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , F. Mehdikhani , M. Ahoei , Alireza Heravi Moussavi , Effect of somatic cell count on milk composition , Joint Annual Meeting 2009 , 2009-07-12
 22. Alireza Sadeghi , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Evaluation of Sourdough Effect on Microbiological Shelf life and Sensory Properties of Iranian Barbari Bread , 14th World Congress of Food Science and Technlogy , 2008-01-23
 23. - - , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , Mehdi Nassiri Mahallati , - - , Effect of Butter Milk Acidification Textural Properties and Microbiological Stability of Yoghourt Containing Probiotic Bacteria , The lst International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products , 2005-02-23
 24. - - , Fakhri Shahidi , Hashem Puorazrang , Sayed Ali Mortazavi , M. Rahimzadeh , Extraction of Protein from Fish of Kilka (clupeidae) Mince of Different Washing Conditions , The 2nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology , 2004-01-23
 25. - - , Fakhri Shahidi , Hashem Puorazrang , Sayed Ali Mortazavi , M. Rahimzadeh , Effect of Microbial Transglutaminase on Emulsion Capacity and Viscosity of Fish Miofibrial Proteins , The 2nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology , 2004-01-23
 26. - - , Hashem Puorazrang , Fakhri Shahidi , Sayed Ali Mortazavi , M. Rahimzadeh , Dietary Mineral Content, Fatty and Amino Acid Composition of Fish of Three Species of Kilka (Clupeidae) from Caspian Sea , The 2nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology , 2004-01-23
 27. Mohammad B Habibi Najafi , , Sayed Ali Mortazavi , Survival of Microencapsulated Potential Probiotic Bacteria in Simulated Gastric Juice , First International Conference on Composites and Nanocomposites-ICNC 2011 , 2011-01-07
 28. Mohammad Reza Edalatian Dovom , Mohammad B Habibi Najafi , Sayed Ali Mortazavi , Mohammadreza Nassiri , Mohammad Reza Bassami , mahin hashemi , Isolation and Identification the indigenous Lactic Flora from Lighvan, as an Irania Raw Milk Cheese from Milk and Ripend Cheese , 2010 International Conference on Nutrition and Food Sciences , 2010-07-28
 29. Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Change of cell envelope in Lactobacillus acidophilus and Streptococcus thermophilus with ultrasound and heat stress for Increase of enzyme activity , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی(1389) , 2010-09-14
 30. Reihaneh Noorbakhsh , Sayed Ali Mortazavi , Ahmad Reza Bahrami , , Masoumeh Bahreini , pcr -based identification of aflatoxin fungi with iranian saffron , 3rdinternational symposium on saffron , 2009-05-20
 31. M. R. Marami Milani , Z. Emam Djomeh , Sayed Ali Mortazavi , the effect of lecitin and sodium caseinate on leakage and , IDF word dairy 2009 , 2010-02-04
 32. M. R. Marami Milani , Sayed Ali Mortazavi , Z. Emam Djomeh , modeling the effect of formulation on the leakage of sweet whipped , IDF word dairy 2009 , 2010-02-04
 33. masoud yavarmanesh , M. Abbaszadeghan , Mohammad B Habibi Najafi , Sayed Ali Mortazavi , Mohammadreza Nassiri , Mohammad Reza Bassami , Enteric viruses of raw milk II: Evaluation the impact of milk components on RNA extraction , IDF Conference9:Food safety , 2009-09-20
 34. masoud yavarmanesh , M. Abbaszadeghan , Mohammad B Habibi Najafi , Sayed Ali Mortazavi , Mohammadreza Nassiri , Mohammad Reza Bassami , Enteric viruses in raw milk:Caharacterization of milk components in recovery efficiency & RNA extraction , International Dairy federation,2009 , 2009-09-20
 35. Seyed Hashem HosseiniParvar , Sayed Ali Mortazavi , Seyed Mohammad Ali Razavi , Lara Matia-Merino , Kelvin K.T. Goh , علی معتمد زادگان , A novel food stabilizer extracted from Ocimum basilicum L. seeds: a rheological study , New Zealand Institute of Food Science and Technology-NZIFST conference 2009 , 2009-06-23
 36. Seyed Hashem HosseiniParvar , Sayed Ali Mortazavi , Seyed Mohammad Ali Razavi , L. Matia Merino , A novel high zero shear viscosity food hydrocolloid from ocimumBasilicum L. seed , 4th International Dietary Fiber Conference 2009 , 2009-07-01
 37. Maryam Yaldagard , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , The effects of ultrasound on the stimulation barley seed and alpha-amylase , 10th Asean Food Conference , 2007-08-21
 38. Farideh Tabatabaei yazdi , Sayed Ali Mortazavi , Samira Yeganehzad , Studying the effects of ultrasound shock on cell wall permeability and survival of , 10th Asean Food Conference 07 , 2007-08-21
 39. Maryam Yaldagard , Sayed Ali Mortazavi , Farideh Tabatabaei yazdi , The Effects Of Ultrasound On The Activity Of Alpha-Amylase During Barley , 10th Asean Food Conference 07 , 2007-08-21
 40. Mostafa Mazaheri Tehrani , Sayed Ali Mortazavi , Evaluation of the acidified hot-break process effect and heating methods on tomato paste quality , 2nd international conference on innovations in food processing technology and engineering , 2005-01-11
 41. Arash Koocheki , امیر قندی , Seyed Mohammad Ali Razavi , Sayed Ali Mortazavi , تودور ویزلینویچ , Effect of different temperature and hydrocolloids on rheological properties of ketchup , The 9th International Hydrocolloids Conference , 2008-06-15
 42. Arash Koocheki , Sayed Ali Mortazavi , Fakhri Shahidi , Seyed Mohammad Ali Razavi , رسول کدخدایی , جعفر محمدزاده میلانی , Effect of extraction methods on yield, purity and viscosity of mucilage extracted from Qodume Shirazi seed (Alyssum homolocarpum) , The 9th International Hydrocolloids Conference , 2008-06-15
 43. Mostafa Mazaheri Tehrani , Sayed Ali Mortazavi , Mehdi Nassiri Mahallati , nafiseh vahedi , اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی , اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی , 2009-02-11
 44. Nasser Sedaghat , Sayed Ali Mortazavi , Inteaz . Alli , ابراهیم نوروزی , Mehdi Nassiri Mahallati , Gholam Hossein Davarynejad , Prediction shelf life of pistachio nuts based on sensory evaluation , IV International symposium on pistachios and almonds , 2005-05-22
 45. Nasser Sedaghat , Sayed Ali Mortazavi , Inteaz . Alli , ابراهیم نوروزی , Determination shelf life of raw dried pistachio nuts , ntrafood 2005 , 2005-10-23
 46. Mostafa Mazaheri Tehrani , Sayed Ali Mortazavi , Seyed Mohammad Ali Razavi , optimization of soymilk production methods and formulations , ispuc - III fax transmission , 2000-03-20
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر