مقالات ارائه شده در مجلات

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ارش احمدی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور , تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی , دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه , 2016-03-01
 2. ارش کمیلی , علی اخترپور , بررسی عددی انتشار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع , چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-12-27
 3. مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری , بررسی رفتار بتن پلاستیک در آزمایش سه محوری با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 4. منوچهر نیازمند , علی اخترپور , بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 5. امین اکرامی فرد , علی اخترپور , ارزیابی احتمال وقوع فرسایش داخلی در بدنه ی سد بیدواز اسفراین بر اساس نتایج ابزار دقیق , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 6. مهدی نائینی , علی اخترپور , مطالعه رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله محور ثابت , پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15
 7. مهدی نائینی , علی اخترپور , مطالعه اثر نفوذپذیری فونداسیون بر رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله بلندمرتبه محور ثابت , دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم , 2016-07-11
 8. امین اکرامی فرد , علی اخترپور , رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در دوران ساخت و اولین آبگیری , دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم , 2016-07-11
 9. مهدیس دامغانی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور , حامد زارعی , طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 10. مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری , تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 11. حمیدرضا فتی , علی اخترپور , بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شوریجه) , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 12. تهما رسولی تبار , علی اخترپور , بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی بر پایداری شیروانی های خاکی در شرایط اشباع-غیر اشباع , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 13. حسین پارسا صدر , حسین محمدزاده , علی اخترپور , مدل سازی نشت در بدنه و پی سد مخزنی روداب سبزوار به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزار Seep/W , اولین همایش زمین شناسی فلات ایران , 2013-02-28
 14. کیان گرجستانی , علی اخترپور , سعید ابریشمی , بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 15. مهدیس دامغانی , حامد زارعی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور , پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 16. محبوبه مرتضایی , علی اخترپور , صحت ‌سنجی تحلیل سازه‌ای در نرم‌افزار ژئوتکنیکی PLAXIS 2D , دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14
 17. مهرداد مجد , علی اخترپور , محمدباقر نقیبی سیستانی , پیش بینی مقاومت فشاری بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی با استفاده از شبکه عصبی , International Conference on civil engineering Architecture and Urban Infrastructure , 2015-07-29
 18. مرتضی سالاری , جعفر بلوری بزاز , علی اخترپور , کاربرد مهندسی ارزش در انتخاب نوع سازه آبی ( نمونه موردی: سد ذخیره ای گراتی اسفراین) , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 19. مرتضی سالاری , علی اخترپور , تحلیل تراوش و پایداری خاکریز حفاظتی مخزنی با پی آبرفتی عمیق (مطالعه موردی : طرح بار نیشابور) , کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب , 2015-10-18
 20. نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز , مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 21. مرتضی سالاری , علی اخترپور , تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه)) , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 22. مرتضی سالاری , علی اخترپور , تخمین تابع نفوذپذیری هسته نفوذناپذیر سد مسجد سلیمان با استفاده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های عددی بازگشتی , دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی , 2015-05-28
 23. امیرپارسا صدر , مهدی عجمی , علی اخترپور , بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 24. علی اخترپور , علی ظهوریان , بررسی عملکرد لرزه ای یک سد خاکی در حال ساخت بر روی پی آبرفتی ضعیف (مطالعه موردی: سد مخزنی سومبار) , اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03
 25. علی اخترپور , جواد کشاورز , جعفر بلوری بزاز , ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق , سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران , 2014-10-20
 26. مرتضی سالاری , رضا نوروززاده , علی اخترپور , تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک) , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 27. علی اخترپور , بررسی عددی کارآیی پرده تزریق در سد مخزنی سیاهو بیرجند , اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برقابی در ایران , 2012-02-08
 28. علیرضا ابراهیمی , علی خدایی , علی اخترپور , بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , 2010-10-31
 29. علی اخترپور , علی خدایی , غلیرضا ابراهیمی , علی ظهوریان , مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور کرمان , چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران , 2010-11-02
 30. علی ظهوریان , علی اخترپور , علی خدایی , بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک (سد مخزنی سنگرد) , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22
 31. علی اخترپور , علی ظهوریان , بابک صدیقیان آستانه , بررسی جایگزینی هسته رسی با دیوار آب بند بتن پلاستیک در بدنه سد مخزنی سومبار , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22

انگلیسی

 1. Ali Akhtarpour , Mahbubeh Mortezaee , Validation of Structural Analysis by PLAXIS2D Geotechnical Software , 4th GeoChina International Conference , 2016-07-25
 2. Ali Akhtarpour , mahdis damghani , The Study of Replacing the Central Clay Core with the Plastic Concrete cut-off Wall in the Body of Soombar Reservoir Dam , International Conference on Geotechnical Engineering(Soil-structue interaction underground structures and Retaining Walls) , 2014-06-16
 3. Ali Akhtarpour , morteza salari , Determination of Rock-fill Parameters Based on a Hardening Soil Model Using Large Scale Triaxial Test results , The 82th Annual Meeting of ICOLD (International committee on large dams) , 2014-06-01
 4. Ali Akhtarpour , mahdis damghani , 3D Numerical Study of the Efficiency of the Grouting Curtain in an Embankment Dam , The 82th Annual Meeting of ICOLD (International committee on large dams) , 2014-06-01
 5. s.soleymani , Ali Akhtarpour , Seepage Analysis for Shurijeh Reservoir Dam Using Finite Element Method , Geo-Frontiers Congress 2011, American society of civil engineering , 2011-03-13
 6. Ali Akhtarpour , Ali Khodaii , Alireza Ebrahimi , Ali Zohoorian , (Evaluation of Dynamic Response of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam Using Newmark Approach (a case study , International ICOLD Symposium Dams and Reservoirs Under Changing Challenges , 2011-05-29
 7. Ali Akhtarpour , Ali Khodaii , (2D & 3D Nonlinear Dynamic Analysis of an Asphaltic Concrete Core Rockfill Dam (a Case Study , International Symposium on Dams for a Changing World , 2012-06-06
 8. Ali Akhtarpour , Ali Khodaii , Evaluation of Hydraulic Fracturing Potential in the Inclined Clay Core Dams in Narrow Valleys Using 3D Numerical Modeling , International Symposium on Dams for a Changing World , 2012-06-06