مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

  1. علیرضا آزاد , تکتم آزاد , فاطمه لعل روشن , مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن, فقه و اصول, دوره (48), شماره (105), سال (2016-9), صفحات (9-28)
  2. علیرضا آزاد , نگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل الرحمان در تفسیر قرآن, پژوهش دینی, دوره (1), شماره (19), سال (2010-3), صفحات (131-147)
  3. سید حسین خاتمی , علیرضا آزاد , نگاهی به کتاب الحدائق الندیه فی شرح الفوائد الصمدیه, کتاب ماه دین, دوره (13), شماره (151), سال (2010-5), صفحات (60-66)
  4. محمد عربشاهی , علیرضا آزاد , محمود حق بجانب , منشور اخلاق پزشکی در فقه امامیه و حقوق و نقش آن در کاهش تخلفات پزشکی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد), اخلاق زیستی, دوره (5), شماره (16), سال (2015-9), صفحات (113-142)
  5. علیرضا آزاد , تکتم آزاد , اعظم رحمت آبادی , تأثیر آرای ابن سینا بر فلسفه اروپا در قرون وسطی, آموزه های فلسفه اسلامی, شماره (17), سال (2016-3), صفحات (3-23)
  6. علیرضا آزاد , حسن نقی زاده , جهانگیر مسعودی , حقیقت در حکمت متعالیۀ ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر, آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (1), شماره (15), سال (2015-3), صفحات (3-21)
  7. طاهره رحیم پور ازغدی , علیرضا آزاد , ردی بر آرای مستشرقان درباره منشاء بشری قرآن, پژوهش نامه معارف قرآنی, دوره (1), شماره (13), سال (2013-8), صفحات (83-100)
  8. علیرضا آزاد , جهانگیر مسعودی , بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک, اندیشه نوین دینی, دوره (6), شماره (23), سال (2011-3), صفحات (9-38)
  9. علیرضا آزاد , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیک, مطالعات اسلامی, دوره (3), شماره (85), سال (2011-3), صفحات (9-50)

مقالات ارایه شده در کنفرانس