بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 58279

201 - Theory of Mind in Adults with Traumatic Brain Injury (چکیده)
202 - Rumen Fermentation Responses to Dairy Diets Differing in Protein Degradation Potential and Processed Barley Grain (چکیده)
203 - مطالعه برخی از شاخص های رشد زعفران (Crocus sativus L.) در مقادیر مختلف بنه و عمق های کشت (چکیده)
204 - رشد مهارت نوشتار در فارسی زبانان 13- 18 ساله با نگاهی به الگوهای نحوی و مکث (چکیده)
205 - مقایسه توزیع مقادیر بارندگی برآورد شده ماهواره GPM و ایستگاه‌های زمینی حوضه گرگانرود (چکیده)
206 - Facile construction of novel fused chromeno[2,3-d]thiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives in biocompatible ionic liquid under solvent-free conditions (چکیده)
207 - تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه¬زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (Ocimum basilicum L.) (رقم کشکنی لولو) (چکیده)
208 - A cloud-based open automated demand response protocol with AMI support (چکیده)
209 - Design and Implementation of an Internet of Things Based Smart Energy Metering (چکیده)
210 - Comparing Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with bootstrap method (چکیده)
211 - توزیع لامبدای تعمیم یافته و نابرابری های اقتصادی بر اساس آن (چکیده)
212 - آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان (چکیده)
213 - اهمیت توجه به رفتارهای برنامه‌ریزی نشده مراجعه‌کنندگان در محیط‌های کتابخانه‌ای (چکیده)
214 - بررسی های‌ زیست محاسباتی‌ ویژگی های‌ ساختاری‌ و‌ عملکردی‌ پروتئین های‌ Cry با‌ هدف‌ کنترل‌ زیستی‌ مالاریا (چکیده)
215 - Identification of Bacterial Isolates of Pseudomonas fluorescens siderophore from Rhizosphere of Corn Fields and Evaluation of Iron Absorption by Corn (چکیده)
216 - Parallel plumage color evolution and introgressive hybridization in wheatears (چکیده)
217 - مطالعه اثر کاربرد تلفیقی حاصلخیزکننده¬های خاک بر عملکرد گل و بنه زعفران (چکیده)
218 - Simulation and Stability Assessment of Anti-EpCAM Immunotoxin for Cancer Therapy (چکیده)
219 - بررسی تاثیر پوشش‌دهی الکترولس برخواص مکانیکی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Ni-20%Cr/ZrO2ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
220 - Antibacterial Activity of Zataria multiflora Boiss Essential Oil against Some Fish Spoilage Bacteria (چکیده)
221 - Effect of Supplementation With Omega-3 Fatty Acids, Magnesium, and Zinc on Canine Behavioral Disorders: Results of a Pilot Study (چکیده)
222 - Study on the Behavior of RC Beams Strengthened with CFRP Laminates under pure Torsion Using Finite Element Analysis and fib Bulletin 14 Method (چکیده)
223 - Effect of magnetized water on foam stability and compressive strength of foam concrete (چکیده)
224 - Constraining the timing of palaeosol development in Iranian arid environments using OSL dating (چکیده)
225 - Post-Newtonian Magnetohydrodynamics (چکیده)
226 - امکان سنجی و ارائه الگوی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مورد مطالعه ایران (چکیده)
227 - با ا تولید هیبرید قارچ خوراکی صدفی (Pleurotus ostreatus)) با ستفاده از تلاقی تک اسپور (چکیده)
228 - تعیین گروههای هتروتیک در اینبرد لاین های ذرت فوق شیرین به وسیله نشانگر ریزماهواره (چکیده)
229 - ارزیابی صفات مورفولوژیک ، عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای سینگل کراس ذرت فوق شیرین (چکیده)
230 - Normal Deformed Structures in Hafnium Isotopes (چکیده)
231 - تأثیر نانوذرات دیاکسید تیتانیوم و EDTA بر برخی عناصر غذایی و خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (Spinacea oleracea) (چکیده)
232 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
233 - Recombinant production of a chimeric antimicrobial peptide in E. coli and assessment of its activity against some avian clinically isolated pathogens (چکیده)
234 - رفتار اتصال تیر فولادی به ستون بتنی دایرهای تقویت شده به وسیله ورق CFRP (چکیده)
235 - بررسی اثر تنش یخ زدگی در گیاه باقلا (Vicia faba) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
236 - اثرات مولفه های بایوژئومورفیک بر روی کنترل فرسایش در محیط های بیابانی (چکیده)
237 - A new hypothesis on parameters controlling the formation and size of porphyry copper deposits: Implications on thermal gradient of subducted oceanic slab, depth of dehydration and partial melting along the Kerman copper belt in Iran (چکیده)
238 - Sedimentology and hydro-geochemistry of Garab travertines in southeast of Mashhad, Iran (چکیده)
239 - Differential carbon partitioning and fatty acid composition in mixotrophic and autotrophic cultures of a new marine isolate Tetraselmis sp. KY114885 (چکیده)
240 - Investigation and comparison of ECG signal sparsity and features variations due to pre-processing steps (چکیده)
241 - تمایل به تغییر الگوی کشت برای زراعت زعفران، راهکاری کاربردی برای مقابله با بی آبی (مطالعه موردی دشت نیشابور) (چکیده)
242 - بوم شناخت تولید زعفران با رویکردی جامع نگر (چکیده)
243 - Investigation of utilizing hybrid fiber-reinforced concrete for pavement (چکیده)
244 - ظرفیت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموت (چکیده)
245 - ارزیابی اثر پوشش زیست تخریب پذیر کنسانتره پروتئین آب پنیرو بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌ شده بر ویژگی های کیفی نارنگی (رقم دنسی) طی زمان تگهداری (چکیده)
246 - مطالعه اثرات پتانسیل آب و تنش شوری بر شاخصهای جوانهزنی، رشد هتروتروفیک و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسایشی بالنگوشیرازی (چکیده)
247 - تاثیر اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهچه حاصل از بذور زوال یافته سویا (چکیده)
248 - بررسی میزان هدایت الکتریکی بذر بادرنجبویه تحت شرایط متفاوت انبارداری (چکیده)
249 - از کشاورزی اقلیم هوشمند به بذر اقلیم هوشمند (چکیده)
250 - Cu nano particles supported on graphene oxide nano sheets (CuNPs@GO) for novel synthesis of N-(phenyl(4-phenyl-1H- 1,2,3- triazol yl) methyl) benzamine (چکیده)