بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 59083

58851 - بررسی نقش آنتی اکسیدانهای طبیعی در صنایع روغن از دیدگاه سلامتی و تغذیه (چکیده)
58852 - RANCIMAT TEST FOR THE ASSESSMENT OF USED FRYING OILS QUALITY (چکیده)
58853 - مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) (چکیده)
58854 - Three-Dimensional Stress Analysis of Rotating Composite Beams Due to Material Discontinuities (چکیده)
58855 - Deformation and Stress Analysis of Circumferentially Fiber-Reinforced Composite Disks (چکیده)
58856 - Accurate Determination of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Laminates (چکیده)
58857 - Free edge stress analysis of general cross-ply composite laminates under extension and thermal loading (چکیده)
58858 - Three-dimensional interlaminar stress analysis at free edges of general cross-ply composite laminates (چکیده)
58859 - میدان تنش در نزدیکی لبه ی آزاد لایه های چند سازه ای متقارن (چکیده)
58860 - تحلیل تنش های برون صفحه یی در تیر مرکب دوار (چکیده)
58861 - The Development of a Computer Program for Cam and Follower Design (چکیده)
58862 - Forth at a Glance (چکیده)
58863 - چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟ (چکیده)
58864 - چگونه پایان نامه بنویسیم؟ (چکیده)
58865 - Elements of an Islamic University (چکیده)
58866 - Optimality Conditions for Maximizing the Tip velocity of a Cantilever Beam (چکیده)
58867 - Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Response Velocity upon Release from a Deflected State (چکیده)
58868 - Comparison of Genetic Algorithm with Variable Metric Methods in Optimization a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
58869 - Comparison of Evolutionary Program with Variable Metric Methods, in Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
58870 - Maximization of the tip velocity of a diving board using the evolutionary program and a variable metric method (چکیده)
58871 - بهینه سازی رام خودرو سواری (چکیده)
58872 - ماکزیمم سازی سرعت سر آزاد یک تخته شنا به وسیله الگوریتم ژنتیکی و برنامه ی تکاملی (چکیده)
58873 - Application of the Genetic Algorithm and Davidon-Fletcher-Powell Method in the Maximization of the tip Velocity of a Simple Diving Board (چکیده)
58874 - Modal Analysis of an Automotive Wheel (چکیده)
58875 - Thermal study of an air-air thermosyphon Heat Pipe Heat Exchenger ( THPHE) in a Pilot Plant (مطالعه حرارتی بر مبدل گرمایی لوله گرمایی یک ترموسیفون هوا به هوا در تاسیسات هوایی) (چکیده)
58876 - Investigation of geyser boiling in a two – phase closed thermosyphon (بررسی آبگرمکن در یک ترموسیفون بسته دو فاز) (چکیده)
58877 - Optimal Structural Layout Based on a Local Stress Level Using an Evolutionary Procedure (چکیده)
58878 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی دیافراگم سنسور روغن با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE) (چکیده)
58879 - بررسی عملکرد مکانیزم جعبه فرمان پیکان و ارائة پیشنهاد جهت رفع عیب صدا (چکیده)
58880 - Simulation of typical road surface profiles using a pseudo random approach (چکیده)
58881 - تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM (چکیده)
58882 - بهینه‎سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت برای مینیمم ‌شدن تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
58883 - Design tools for a micromembrane based on a finite element method and a finite difference method simulation (چکیده)
58884 - بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE ) (چکیده)
58885 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از الگوریتم فازی- ژنتیک (چکیده)
58886 - بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
58887 - اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها (چکیده)
58888 - On various aspects of application of the evolutionary structural optimization method for 2D and 3D (چکیده)
58889 - Effect of inclination angle on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon under normal operating condition (چکیده)
58890 - Ignition of epoxy by a high radiation Source, A Numerical Study (چکیده)
58891 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
58892 - Islanding Detection of Distributed Generation Resources Using Negative Sequence Component of Voltage (چکیده)
58893 - تمایز صحیح بین خطا و نوسان توان به کمک مولفه dc میرا شونده جریان خطا جهت بهبود عملکرد رله‌های دیستانس (چکیده)
58894 - A New Leakage-Tolerant Design for High Fan-in Domino Circuits (چکیده)
58895 - ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده (چکیده)
58896 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)
58897 - Digital Signal Types Identification Using a Hierarchical SVM-Based Classifier and Efficient Features (شناساگر خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال با استفاده از یک سیستم دسته بندی کننده بردار پشتیبان (SVM) با ساختار سلسله مراتبی) (چکیده)
58898 - High Efficient Method for Digital Modulation Identification in Fading Environment (چکیده)
58899 - An Intelligent Technique for Identification of Digital Modulations (چکیده)
58900 - Automatic Modulation Type Identification Using WPA and SVM (چکیده)