بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62234

59401 - شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستایی با تأکید بر تحلیل جنسی (چکیده)
59402 - شعر و قرآن کریم (چکیده)
59403 - سنجش یک حدیث درباره حروف مقطعه (چکیده)
59404 - سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (چکیده)
59405 - سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله (چکیده)
59406 - ساختار صرفی و نحوی متون فنی روسی (چکیده)
59407 - ژئومورفوتوریسم سواحل جنوبی دریای خزر، چالش‌ها و عوامل تهدیدکننده (چکیده)
59408 - رشد تک بلور نیمرسانای Cd0.96 Zn0.04 Te به دو روش بریجمن تغییر یافته و ترابری فاز بخار (چکیده)
59409 - رئالیسم جادویی در تذکره الاولیاء (چکیده)
59410 - دوره بحرانی کنترل علف های هرز ذرت در شرایط مشهد (چکیده)
59411 - دنیا از دیدگاه زهیر بن ابی سلمی (چکیده)
59412 - در جستجوی سلیم بن قیس هلالی (چکیده)
59413 - حدیث غدیر و نهج البلاغه (چکیده)
59414 - چهره زمان در شعر معاصر عربی (چکیده)
59415 - جایگاه میکالیان نیشابور در ادب عربی (ابوالفضل میکالی) (چکیده)
59416 - جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام (چکیده)
59417 - تکیه جمله در جمله ساده فارسی (چکیده)
59418 - تفسیر عیاشی و بازیابی اساتید روایات آن در شواهد التنزیل (چکیده)
59419 - تعیین مقادیر برخی از غیرالکترولیت‌های سرم خون ماهی خاویاری قره برون (چکیده)
59420 - تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرند (چکیده)
59421 - تعیین اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر خصوصیات فیزیکی یونجه، جیره مصرفی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
59422 - تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی (چکیده)
59423 - تحقیقی پیرامون افسانه تریستان و ایزوت با نگرشی بر ادبیات درباری فرانسه (چکیده)
59424 - تأویلی دیگر از حکایت شیخ صنعان (چکیده)
59425 - تأویل غزلی از مولانا براساس نظریه یونگ (چکیده)
59426 - تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
59427 - تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک (چکیده)
59428 - تأثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه اسفرزه (چکیده)
59429 - تأثیرسطوح فسفر بر میزان‌کلروفیل، تجمع فسفر در برگ پرچمی و عملکرد ارزن دم روباهی (.Setaria italica L) (چکیده)
59430 - تأثیر خشکی و همرفت انرژی گرمایی (چکیده)
59431 - تأثیر تنش شوری بر رشد، ظرفیت فتوسنتز و هدایت روزانه ای برگ در گیاه چغندرقند (چکیده)
59432 - تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروان (چکیده)
59433 - تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان (چکیده)
59434 - تاثیر آزمونهای زبان بر آموزش و یادگیری زبان ( بررسی موردی آزمونهای زبان کارشناسی ارشد در علوم انسانی ) (چکیده)
59435 - پترولوژی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سرسفیدال (کاشمر، خراسان رضوی) (چکیده)
59436 - بیگانگی و گریز در شعر معاصر عربی (چکیده)
59437 - بهینه کردن عوامل موثر بر رویان زایی سوماتیکی در سویا (Glycine max L) (چکیده)
59438 - بهینه سازی انتقال ژن به گوجه فرنگی با استفاده از آگروباکترویوم و ژن گزارشگر GUS (چکیده)
59439 - بررسی و مقایسه تبخیر - تعرق بر آورده شده از تشت تبخیر با مقادیر ETO روش استاندارد در منطقه گرگان (چکیده)
59440 - بررسی و تحلیل کارآیی و بازاریابی زرشک کاران استان خراسان (مطالعه موردی: شهرستان قاینات) (چکیده)
59441 - بررسی و بهبود فرآیندهای اصلی قرادادهای آب منطقه‌ای خراسان (چکیده)
59442 - بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی (چکیده)
59443 - بررسی نظریه جغرافیایی (چکیده)
59444 - بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شتر (چکیده)
59445 - بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی (چکیده)
59446 - بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه (چکیده)
59447 - بررسی کوکسیدیوز در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار شهرستان مشهد (چکیده)
59448 - بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید زیره آبی ودیم در استان خراسان (چکیده)
59449 - بررسی عملکرد نرم افزار Piping در مقایسه با نرم افزار شرکت ملی گاز ایران در طراحی شبکه‌های گازرسانی د (چکیده)
59450 - بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380 (چکیده)