بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60180

59451 - تاریخ بیهقی و کلیله و دمنه (چکیده)
59452 - جغرافیای انفسی دیوان حافظ (چکیده)
59453 - پیشگویی ضریب توان و گشتاور در توربین بادی روتور ساونیوس به کمک شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
59454 - MULTI-COMPONENT PREVENTIVE MAINTENANCE OPTIMIZATION BASED ON AVAILABILITY (چکیده)
59455 - شبیه‌سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه‌جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
59456 - مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD)، قدرت عضلات و برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی دختران ورزشکار (والیبال و تکواندو) و غیر ورزشکار (چکیده)
59457 - Simulated annealing and ant colony optimization for static and dynamic design of helical compression springs (چکیده)
59458 - Impression creep of Sn–40Pb–2.5Sb peritectic solder alloy (چکیده)
59459 - بررسي خصوصيات زراعي سياهدانه بعنوان يك گياه جديد در مناطق خشك و نيمه خشك سيستم هاي كشاورزي ايران (چکیده)
59460 - Effect of different animal manure on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production of saffron (Crocus sativus) in Mashhad condition (چکیده)
59461 - Effect of plant distance on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production of saffron (Crocus sativus) in Mashhad condition (چکیده)
59462 - Maneto-optic Effects in Thin MnCo flims (چکیده)
59463 - الگوريتمي جديد براي ترميم خطاي شكل در مخابرات تصاوير متحرك (چکیده)
59464 - یک معیار توقف جدید برای حذف تکرارهای اضافی کدبردار توربو (چکیده)
59465 - تشخيص كورمدولاسيون هاي مخابراتي با استفاده از SVM و الگوريتم ژنتيك (چکیده)
59466 - تشخيص و طبقه بندي هوشمند آريتمي هاي فلبي با استفاده از تبديل ويولت و آناليزICA (چکیده)
59467 - روش تصميم گيري پسخور درشناسايي زنجيره هاي DNA (چکیده)
59468 - تشخيص آنتي بادهاي ايجاد كننده بيماري لوپوس اريتماتوي سيستميك با استفاده از شبكه هاي عصبي رگرسيون كلي (چکیده)
59469 - اندازه گيري ، رديابي و كاهش جيتر در ليزرهاي NIYAG (چکیده)
59470 - تشخيص مواد آلرژي زا با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
59471 - روشي نوين براي ساده سازي الگوريتم Log- MAP دريك كدبردار توربو (چکیده)
59472 - كاهش پيچيدگي محاسباتي الگوريتم كدبردار توربو كد در سيستم COFDM (چکیده)
59473 - تشخيص حالت چهره با استفاده از كاريكاتورهاي خطي (چکیده)
59474 - استفاده از هورمون ديجيتال درپياده سازي رفتار خودسازمان دهي عامل هاي آتش نشان در محيط شبيه سازي روباتهاي امدادگر (چکیده)
59475 - حذف زوائد ناشي از بازسازي تصاوير CT-SCAN در ميدان فركانس (چکیده)
59476 - پيش بيني چسبندگي پپبتيدها به مولكول HLA-A *0201 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
59477 - كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي دربررسي و تعيين اهميت زنجيره هاي سبك و سنگين آنتي بادي در چسبندگي به DNA (چکیده)
59478 - جستجوي ژنتيك جهت يافتن وزنها و ساختار بهينه پرسپترون (چکیده)
59479 - ارائه يك الگوريتم جديد بر پايه شكل توسعه يافته فيلتر LoG براي آشكارسازي عيوب تيز كاشي ها و سراميكها (چکیده)
59480 - مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده)
59481 - مراکز شهری و گتو های قومی (چکیده)
59482 - شناسايي اجسام و تعييين موقعيت آنها در يك ربات متحرك بينا با استفاده از تابع انطباق رنگ، هيستوگرام تصاوير و شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
59483 - آموزش مهارت دريافت توپ در رباتهاي فوتباليست (چکیده)
59484 - روشي جديد براي درجه بندي كاشيهاي سراميكي با استفاده از تلفيق روشهاي آماري تشخيص الگو و شبكه عصبي MLP (چکیده)
59485 - آشكار سازي عيوب رنگي كاشي ها با استفاده از مدلسازي خوشه اي و ارائه يك الگوريتم خوشه سازي رنگ جديد (چکیده)
59486 - مسيريابي ربات متحرك با استفاده از الگوريتم ژنتيك (چکیده)
59487 - كنترل كننده فازي مسير ربات متحرك (چکیده)
59488 - الگوريتمي جديد بر اساس الگوريتمهاي ژنتيكي براي آشكار سازي رنگ و كاربرد آن در يك ربات متحرك (چکیده)
59489 - بررسی پدیده آشوبناکی در خروجی منابع تصویر متحرک (چکیده)
59490 - كاربرد شبكه عصبي در پيش بيني تطبيقي ترافيك تصوير متحرك نرخ متغير (چکیده)
59491 - مدلي جديد براي تابع توزيع احتمال ترافيك تصوير متحرك با نرخ متغير (چکیده)
59492 - الگوريتم بهينه آموزش تقويتي- تطبيقي براي تركيب اطلاعات سنسوري (چکیده)
59493 - ارائه يك شبكه عصبي تركيبي براي حل مسئله فروشنده دوره گرد (چکیده)
59494 - یک الگوریتم پیشنهادی برای واسنجی دوربین در یک ربات متحرک بینا (چکیده)
59495 - بررسي خصوصيات آماري يك منبع تصوير متحرك با نرخ بيت متغير سازگار با MPEG-2 (چکیده)
59496 - روشي جديد در فشرده سازي تصاوير متحرك با نرخ بيت بسيار كم (چکیده)
59497 - جدا سازی کور مدولاسیونهای مخابراتی با استفاده از بردارهای ماشین تکیه گاه (چکیده)
59498 - کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای مؤثر در اتصال اتو آنتی بادیها (چکیده)
59499 - Detecting Hidden Information from a Spread Spectrum, Watermarked Signal by Genetic Algorithm (چکیده)
59500 - Analysis of Channel Capacity of Spectrum Audio Watermarking System (چکیده)