بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62234

59451 - بررسی روند احیاء مرکز شهر مشهد (84-1357) (چکیده)
59452 - بررسی رسائل بدیع الزمان از خلال تیمیمه الدهر (چکیده)
59453 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری (چکیده)
59454 - بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
59455 - بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل (چکیده)
59456 - بررسی تأثیر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدی (چکیده)
59457 - بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهداری بر خصوصیات شیمیایی ارقام خرما (چکیده)
59458 - بررسی تأثیر خشکی ایستگاه بر دما، رطوبت و تبخیر - تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک مشهد (چکیده)
59459 - بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایران (چکیده)
59460 - بررسی تاثیر آنزیم های موجود در سلولهای سوماتیک بر پروتئولیز و لیپولیز در خامه و شیر پس چرخ تولید شده از شیر خام و پاستوریزه با استفاده از روشهای مختلف جداسازی (چکیده)
59461 - بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگیلفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی نوع 1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
59462 - بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشی (چکیده)
59463 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاه چه چغندرقند به وسیله جدایه‌هایی از Trichoderma harziznum (چکیده)
59464 - بررسی امکان فرآوری طالبی به روش اسمز - انجماد، انجمادزدایی دردمای یخچال و مایکرویو (چکیده)
59465 - بررسی اقتصادی تولید شیر در واحدهای صنعتی (مطالعه موردی مؤسسه کنبیست آستان قدس رضوی) (چکیده)
59466 - بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون در در عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
59467 - بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیر (چکیده)
59468 - بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران در طی دوره 82-1362 (چکیده)
59469 - برررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید بر نرخ ارز (کاربرد الگوی ARDL) (چکیده)
59470 - برآورد بارندگی حداکثر 24 ساعته به روش چند ایستگاهی (چکیده)
59471 - برآورد توابع تقاضای نهاده‌های تولید و عرضه سیب‌زمینی: مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
59472 - برآورد پارامترهای ارثی برای صفات وزن در گوسفند بلوچی (چکیده)
59473 - اهمیت مدیریت ریسک سیلاب در برنامه ریزی روستایی مطالعه‌ی موردی، حوضه ی آبریز کارده (چکیده)
59474 - القای جنین در کشت تعلیقی سلولی نخود (Cicer arietinum L) و بررسی تغییرات احتمالی در تعداد کروموزومها (چکیده)
59475 - اطلاعات مغناطیسی - ردیاب کانسار ماسیوسولفید پلی متال تکنار (چکیده)
59476 - اسباب ظهور ادب عربی در خراسان (چکیده)
59477 - ارزیابی مقایسه‌ای نسبت به نیرو - خمش سیم‌های ارتدنسی استینلس استیل موجود در بازار ایران (چکیده)
59478 - ارزیابی کارایی هزینه شرکت‌های توزیع برق در استان خراسان (نگرش مرزی تصادفی) (چکیده)
59479 - ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن (چکیده)
59480 - ارزیابی روش‌های مختلف تشعشعی و رطوبتی جهت برآورد تبخیر-تعرق مرجع و اثرات خشکی هوا بر آن در منطقه گلستان (چکیده)
59481 - ارزیابی تغییرهای فیزیکو شیمیایی و میکروبی رب گوجه فرنگی فله در طی نگهداری در سردخانه (چکیده)
59482 - ارزیابی اثرات پدیده ENSO بر رژیم بارش در استان خراسان (چکیده)
59483 - اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی (چکیده)
59484 - اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه‌زنی ژنوتیپ‌های عدس (چکیده)
59485 - اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته (چکیده)
59486 - اثر فشار ایزواستاتیک بالا بر فعالیت‌های متابولیکی و ریخت‌شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
59487 - اثر زمان و غلظت محلولهای ساکارز در فرآیند اسمز طالبی (چکیده)
59488 - Uniform annihilation of local cohomology modules over a Gorenstein ring (چکیده)
59489 - Some physical properties of Pistachio (Pistacia vera L.) nut and its kernel (چکیده)
59490 - Hybrids in divers (Gaviiformes) (چکیده)
59491 - A new equation of state for predicting the thermodynamic properties of liquid alkali metals (چکیده)
59492 - Synthesis of a novel heterocyclic system: Oxazolo[3,2-c]pyrimidine (چکیده)
59493 - The search for new ways to change implicit alcohol-related cognitions in heavy drinkers (چکیده)
59494 - Synthesis of dibenzo[b,g][1,5]diazoninedione and isoindolo[2,1-a]quinazoline derivatives (چکیده)
59495 - An application of randomized minimum cut to the project time/cost tradeoff problem (چکیده)
59496 - Influence of spin reorientation on the magnetoelastic properties of NdFe10.5V1.5 (چکیده)
59497 - Flotation separation and electrothermal atomic absorption spectrometric determination of thallium in wastewater samples (چکیده)
59498 - Effects of totally intravenous thiopental anesthesia on cardiopulmonary and thermoregulatory system in donkey (چکیده)
59499 - Microstructure evaluation of Al-Al2O3 composite produced by mechanical alloying method (چکیده)
59500 - MILP modelling for the time optimal control problem in the case of multiple targets (چکیده)