بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62234

60551 - ارزيابي ويژگيهاي شيميايي و حسي گوجه فرنگي با مصرف تازه خوري (چکیده)
60552 - بررسي روشهاي مناسب اندازه گيري افلاتوكسين در خرما (چکیده)
60553 - canopy leaf area distribution and light absorption propertis of three cruciferous weeds competing wi (چکیده)
60554 - پتانسيل كاربرد فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي كشور (چکیده)
60555 - history of research on salt affected lands of iran. present status and future prospects. i. agroecos (چکیده)
60556 - بررسي امكان توليد پنير كاتيج از پساب كره شيرين (چکیده)
60557 - بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان (چکیده)
60558 - history of research on salt affected lands of iran. present status and future prospects. ii. halophy (چکیده)
60559 - بررسي كيفيت و ماندگاري كشمش و برگه آلو در انواع بسته بنديهاي صادراتي (چکیده)
60560 - شبيه سازي كامپيوتر و پيش بيني عملكرد ژن ها (چکیده)
60561 - weed dynamics of conventional and ecological cropping systems in different rotations with wheat (چکیده)
60562 - تاثير ماده خشك شير بر راندمان پنير و درصد چربي و پروتئين آب پنير (چکیده)
60563 - Role of mineral ions in salt tolerance of two wheat (triticum aestivum L) cultivars (چکیده)
60564 - Apex development of three wheat cultivars in the presence of salinity (چکیده)
60565 - اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک (چکیده)
60566 - اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
60567 - شيوع بيماري رايزومانيا در استان خراسان (چکیده)
60568 - تعيين نژادهاي فيزيولوژيك قارچ tilletia laevis عامل بيماري سياهك پنهان معمولي گندم در خراسان (چکیده)
60569 - the effects of early season drought on stomatal conduc-tance leaf-air temperature difference and pro (چکیده)
60570 - اتيولوژي پوسيدگي خشك سيب زميني در استان خراسان (چکیده)
60571 - بررسي باكتري اپي فيت درختان پسته در مناطق عمده پسته كاري ايران (چکیده)
60572 - روش كاربردي استخراج dna از قارچ بيماريزاي rhizoctonia solani در چغندر قند و امكان بررسي تنوع بين ايز (چکیده)
60573 - hoverfly larvae in aphid colonies (چکیده)
60574 - اثرتاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر رشد و نمو و زودرسی پنبه رقم ورامین (چکیده)
60575 - معرفي بخشي از فون مگس هاي خانواده (diptera - tabanidae) مشهد (چکیده)
60576 - تاثير تاريخ هاي كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نخود (Cicer arietinum L) در شرايط آب و هوايي مشهد (چکیده)
60577 - بخشی از فون مگسهای سیرفیده (diptera: syrphidae) منطقه مشهد و کلید شناسایی جنس ها (چکیده)
60578 - اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشد- نمو و عملکرد آفتابگردان و نخود آبی و دیم در شرایط تبریز (چکیده)
60579 - response of yield and morphological characteristics of chickpea - cicer arietinum l. - to planting p (چکیده)
60580 - اهميت گياه هليله سياه (terminalia chebula) در طب سنتي و معاصر (چکیده)
60581 - ايورودا علم زندگي (چکیده)
60582 - BAMnut : مدل شبيه سازي رشد و نمو بادام زميني بامبارا (چکیده)
60583 - واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد به انواع شخم و بقایای گیاهی در تناوبهای متفاوت زراعی (چکیده)
60584 - روشهاي ساخت داروهاي گياهي (چکیده)
60585 - ارزيابي صفات فيزيولوژيك موثر بر بهبود عملكرد ارقام جم و كرج 31-60-12 نخود تحت تاثير ارايشهاي متفاوت (چکیده)
60586 - بررسي واكنش عملكرد و خصوصيات مرفولوژيك ارقام نخود (cicer arieuinum) به ارايشهاي متفاوت كاشت و تراكم (چکیده)
60587 - مقايسه اثر چند حشره كش در روي سوسري آلماني Blattella germanica L. Blattaria; Blattellidac (چکیده)
60588 - اپتيمم نمودن شرايط موثر در كشت بافت ارقام نخود (cicer arietinum l) موجود در كشور (چکیده)
60589 - مطالعه و مقايسه اناتومي ساقه 8 گونه از بخش sect. ammodendron bge. از جنس گون در ايران (چکیده)
60590 - تكثير سريع گونه اي مختلف پسته وحشي (pistacia veral) و پسته (pistacia atlantica) به روش اين ويترو (چکیده)
60591 - واکنش رقابتی گندم زمستانه Triticum aestivum به تغییر تراکم یولاف وحشی Avena ludoviciana و مصرف کود ن (چکیده)
60592 - شبیه سازی رشد - فنولوژی و تولید ارقام گندم در اثر تغییر اقلیم در شرایط مشهد (چکیده)
60593 - بررسی روند تغییرات عملکرد - رقابت درون گونه ای و رقابت بین گونه ای در برخی ارقام گندم ایرانی در طی50 (چکیده)
60594 - بررسی روند تغییرات 50 ساله خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از گندم های ایرانی (چکیده)
60595 - مديريت و نقش آن در ارتقاي بهره وري و كارآيي واحدهاي كشاورزي (چکیده)
60596 - نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت (mis در ايجاد تحول اداري (چکیده)
60597 - اندازه سازمان و اثر بخشي مديريت (چکیده)
60598 - استفاده از روش هاي بيولوژيكي مولكولي در اصلاح دامهاي اهلي (چکیده)
60599 - بررسي پلي مرفيسم ژن بتالاكتو كلوبولين با pcr-RFLP و گروههاي خوني گوسفندان نژاد قره گل (چکیده)
60600 - l11. ab initio dft study and conformation analyses of hexafluoro - acetylacetone and trifluoro- acet (چکیده)