بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 65442

61001 - طراحی یک خط تولید از طریق بهینه سازی پارامترهای سیستم *M/G/C (چکیده)
61002 - روشهای بازرسی صحت کدهای اطلاعاتی (چکیده)
61003 - کنترل کیفیت سیستم M/G/1 (چکیده)
61004 - کاربرد نظزیه فازی در برنامه ریزی تولیدی (چکیده)
61005 - مقایسه عملکرد چند روش در جایابی انبار (چکیده)
61006 - A Study of Optimal Dimensioning of Queues with respect to Social and Individual Profit (چکیده)
61007 - Optimal Capacity of GI/G/1/K Queues Under Different Operational Policies using Simulation (چکیده)
61008 - On the Estimate of Mean Activity Durations in PERT Networks (چکیده)
61009 - مدل سازی تخلیه اضطراری با رویکرد شبیه سازی موازی (چکیده)
61010 - پشتیبانی از نفشه برداری جریان ارزش در ایجاد تحول ناب با استفاده از شبیه سازی (چکیده)
61011 - شبیه سازی, کاربردها, نرم افزارهای کامپیوتری و آینده آن (چکیده)
61012 - مقایسه چند تقریب برای میانگین و واریانس توزیع بتا (چکیده)
61013 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry-farmed Wheat in Iran (A case study) (چکیده)
61014 - A model for pre- estimation of production of organic Cotton in Iran; Case study of Khorasan Province (چکیده)
61015 - Demands and Preferences for Organic Foods: A survey study in Mashhad, Iran (چکیده)
61016 - بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک (چکیده)
61017 - تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول (چکیده)
61018 - بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (چکیده)
61019 - تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان (چکیده)
61020 - بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان (با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید) (چکیده)
61021 - بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادارت گوشت مرغ ایران در خاورمیانه (چکیده)
61022 - بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار بر تولید شیر در گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی (چکیده)
61023 - ارزیابی شبکه بازاررسانی شیر در استان خراسان (چکیده)
61024 - ارزیابی شبکه بازاررسانی لوبیا در شهرستان مشهد (چکیده)
61025 - برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی برای لوبیا در استان خراسان (چکیده)
61026 - بررسی پراکنش قیمتی و کارایی بازار محصولات باغی در استان خراسان: پیام ها و راهکارهای سیاستی (چکیده)
61027 - کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسان (چکیده)
61028 - کارکرد نظام پیشنهادی ودیعه- بازپرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد (پذیرش و درآمدزایی) (چکیده)
61029 - سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی (چکیده)
61030 - بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد (چکیده)
61031 - استراتژی های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایران: پیشنهاد طرح بانک مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
61032 - رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم (چکیده)
61033 - بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد (چکیده)
61034 - اقتصاد محصولات GM: تئوری، کارکردها و سنجش نگرش (چکیده)
61035 - بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
61036 - تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف (چکیده)
61037 - بررسی اثر پوشش های پلیمری کربنی در تقویت و ترمیم تیرهای پیوند (چکیده)
61038 - عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
61039 - بررسی مزیت نسبی صادارت گوشت مرغ ایران در منطقه خاورمیانه (چکیده)
61040 - فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک (چکیده)
61041 - برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران (چکیده)
61042 - مدیریت حفاظت اراضی گندم دیم با تاکید بر دانش بومی در ایران (چکیده)
61043 - بررسی بازاریابی خرما: مطالعه موردی بم (چکیده)
61044 - تاثیر بیمه بر بهره وری تولید گندم استان مازندارن: کاربرد مدل تجزیه (چکیده)
61045 - ظرفیت پس انداز روستایی ایران: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
61046 - عوامل موثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم گلوگاه انار در استان خراسان رضوی ( مطالعه موردی) (چکیده)
61047 - بررسی رابطه مبادله بازرگانی و نقش آن در صادارت (چکیده)
61048 - رکود بازار مرکبات مازندران: پیامدها و راه حل ها (چکیده)
61049 - توسعه شیلات در بعد اقتصادی و مساله تکنولوژی (چکیده)
61050 - مقایسه جیره غذایی تحقیقاتی - تولیدی گوسفند پرواری (چکیده)